Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 10

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΣ ΗΣΥΧΙΑΣ            

Κείμενον τού  Πατρός  Ιωάννου  Γλιόγκου  Πρωτοπρεσβυτέρου

Όταν υποφέρει κάποιος από τήν εσωτερική τρικυμία τών λογισμών, καί χάνει τόν ύπνο του καί τήν ηρεμία του έχουμε δύο τινά. Αφενός μέν είναι ήδη ασθενής, διότι δέν αντιμετώπισε εγκαίρως τό στρές καί τό άγχος, αίτια τά οποία κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι χωράφια επί τών οποίων καλλιεργούνται τά ψυχολογικά προβλήματα, αφετέρου δε, δέν είναι στήν πράξη Ορθόδοξος, παρά μόνον ίσως στήν θεωρία, υπό τήν έννοια τής φιλοσοφίας. «Σπουδάζετε ούν πυκνότερον συνέρχεσθαι είς ευχαριστίαν Θεού καί δόξαν, δι΄αυτού καθαιρούνται αί δυνάμεις τού Σατανά, καί λύεται ο όλεθρος αυτού, ουδέν άλλο τι έστιν άμεινον ειρήνης… (Τίποτε δέν προξενεί τήν ειρήνη περισσότερο άμεσα) έν ή πάς πόλεμος καταργείται, επουρανίων καί επιγείων» Ιγνατίου Θεοφόρου πρός Εφεσίους
Ένα από τά μηνύματα πού μπορεί νά προσφέρει η Ορθοδοξία στόν σύγχρονο κόσμο, είναι τό μήνυμα τής ησυχίας. Η βιωματική γνώση τής έν Χριστώ ησυχίας είναι τό πιό αποτελεσματικό καί δραστικό φάρμακο κατά τού άγχους, τής αγωνίας, τής ανασφάλειας, τά οποία σέ αρκετές περιπτώσεις οδηγούν καί είς κρίση πανικού.
Ο σύγχρονος άνθρωπος φυλακισμένος στίς εξαρτήσεις τών υλικών του αναγκών, έχει ανάγκη από ψυχική γαλήνη, πού πάει νά πεί εσωτερική ειρήνη καί ηρεμία. Αλλά πρέπει πρώτα νά πάψει νά είναι άψυχος, νά πιστέψει πώς έχει ψυχή, ώστε νά αναζητήσει τήν θεραπεία της. Διότι ενώ έχει άφθονα αγαθά, είναι φτωχός στά πνευματικά. Ενώ τό στομάχι του είναι πάντα υπερφορτωμένο, μέσα του αισθάνεται άδειος. Ενώ είναι πλούσιος καί μέ κάθε τρόπο αυξάνει τήν περιουσία του, είναι πολύ φτωχός μέσ’τήν καρδιά του. Καί νοιώθει καθημερινά πώς…τό χρήμα αγοράζει τά πάντα ...αλλά μέ τρόπο δραματικό κάποια στιγμή διαπιστώνει, ότι όντως αγοράζει αναπαυτικά κρεβάτια σέ πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά δέν τού δίνει όμως καί τόν ύπνο... αγοράζει βιβλία, αλλά όχι καί τό μυαλό... τού βρίσκει τούς καλύτερους γιατρούς καί τού δίνει τά ακριβότερα φάρμακα, αλλά δέν μπορεί νά τού δώσει καί τήν υγεία... τού προσφέρει ίσως τήν διασκέδαση, όχι όμως καί τήν ευτυχία... τού ανοίγει τίς πόρτες καί τόν πάει παντού, αλλά δέν μπορεί νά τόν πάει στόν παράδεισο...
Η εποχή μας είναι εποχή άγχους καί καινών ψυχονευρώσεων, λόγο τών ποικίλων εξαρτίσεων (θέμα γιά τό οποίο θά μιλήσουμε στό επόμενο τεύχος-κεφάλαιο) τών οποίων έχει επιλέξει ο σύγχρονος άνθρωπος τών παθών, καί οί ψυχολόγοι πρέπει μέ ταπείνωση νά αναγνωρίσουν τήν Πατερική «Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία» τής Αυτογνωσίας καί τού Ευθυνοκεντρισμού. Οί άνθρωποι υποφέρουν διότι η ζωή τους στερείται νοήματος, θετικού περιεχομένου καί δημιουργικού πνεύματος, όπως σωστά αποφαίνεται ο Κάρλ Γιούνγκ. Η ζωή αυτή όμως είναι κενή από ιδανικά, καί γεμάτη από συμπλέγματα, τά οποία όμως ομοιάζουν πολύ μέ τούς δαίμονες, λέει ο ίδιος συγγραφεύς είναι μία ζωή αδιάφορη καί ψυχολογικά εφιαλτική. Όπου λοιπόν δέν υπάρχει η πίστη φυτρώνουν τά ζιζάνια τών νευρώσεων. Θά πρέπει όμως νά κατανοήσουμε πώς αυτή η πίστη πρέπει νά είναι Πατερική καί Ορθόδοξη βασιζόμενη στήν επανάληψη τής Παράδοσης, όπως μόνον η Γνήσια Εκκλησία τού Χριστού κατέχει, καί πρέπει νά αναζητήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, καί ο ειλικρινής μέ τόν εαυτό του επιστήμονας ψυχολόγος.
Οί ψυχοθεραπευτές σήμερα, βλέπουν σέ κάθε νεύρωση ένα άλυτο μεταφυσικό πρόβλημα (G.Allport) τό οποίον προσωπικά πιστεύω, αδυνατεί νά κατανοήσει η υλοκεντρική ορθολογική λογική τους. Προτείνω λοιπόν ως θεμέλιο τής ψυχικής ισορροπίας καί ειρήνης αυτή τήν μοναδική παγκοσμίως Ορθόδοξη πίστη. Δίχως αυτήν όλα γκρεμίζουν, καθώς τούτο αποδεικνύετε από τήν κοινωνική κατάρρευση όλων τών σύγχρονων δομών, πού στηρίχτηκαν πάνω σέ μεταπατερικές, σχισματικές, αιρετικές, μασονικές αρχές, τού Οικουμενισμού τής νέας εποχής, πού επιχείρησε μέ τόν αποκρυφισμό καί τόν ανατολικό μυστικισμό, νά απαλλαγεί επιτέλους από τήν μυστική θεολογία τών Πατέρων, εκ τής οποίας όμως πηγάζει η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, η οποία είναι η μόνη πού θεραπεύει τόν άνθρωπο.
Σύμφωνα μέ τόν λόγο τού Κυρίου, η οικία πού κτίσθηκε «επί τής άμμου, έπεσε, καί ήν η πτώσις αυτής μεγάλη».
Δυστυχισμένος ο άνθρωπος δίχως Θεό καί πίστη. Συντροφιά του έχει πάντα τήν αγωνία πού θεωρείται παθολογική μορφή τού άγχους. «Η αγχώδης νεύρωση, είναι η συχνότερη νεύρωση τής εποχής μας. (C.Berg» Τό άγχος όμως είναι τό φυσικό τέκνον τής αντιπνευματικής ζωής. Τό τρέφουν καί τό μεγαλώνουν οί διάφοροι παράγοντες, όπως ο πρακτικός υλισμός, πού ακυρώνει κάθε ηθική αξία, ο εγωϊσμός, η υπεροψία, η φαντασία, τά ένοχα συναισθήματα, οί τύψεις τής συνειδήσεως, καί η αποξένωση από τήν Ορθόδοξη πνευματικότητα καί ζωή τής Εκκλησίας.
Ακριβό τό δώρο τής ειρήνης, γιά όσους δέν γνωρίζουν τόν Χριστό, ο μόνος πού δίνει ελπίδα, καί ζούνε στό άγχος πού δίνει απελπισία. Οί άνθρωποι τού Θεού καί τής ησυχίας, κατέχουν τήν τέχνη τής ελπίδας, εργάζονται σάυτήν, είναι πλούσιοι από αυτήν, καί κρατάνε ασύλητο τόν θησαυρό αυτόν στήν καρδιά τους. Πώς νά μήν είναι πλούσιοι εφόσον «βίος ησύχιος χρημάτων πολλών περιφανέστερος;» όσιος Νείλος ο Ασκητής. Ακούμπησε τό κεφάλι σου στό στήθος τού Κυρίου Ιησού –όπως έκανε ο αγαπημένος του μαθητής– καί σέ βεβαιώνω πώς θά ειρηνεύσεις. Είς τούτο έγκειται η ενέργεια τής Ορθόδοξης Αναλ. Ψυχοθεραπείας. Ακόμη καί ο ποιό ταραγμένος καί ορμητικός ποταμός, ησυχάζει όταν καταλήγει στήν αγκαλιά τής θάλασσας. Ο κόσμος μας αυτοκτονεί, η κοινωνία μας καταρρέει, καί οί ιθύνοντες οφείλουν νά αντιληφθούν πρίν τήν καταστροφή μας, πώς ο κόσμος έχει ανάγκη τήν Ορθοδοξία καί τό Πνεύμα της, τό οποίο δέν είναι μεταφυσικό όπως τό συκοφαντούν, διότι είναι ψυχοθεραπευτικό.
«Έν σοί μέν ηρεμούμεν, ώ Θεού Λόγε» αναφωνεί ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στ’αλήθεια, πού αλλού θά βρεί ο κουρασμένος άνθρωπος, τήν γαλήνη, τήν ανάπαυση καί τήν ειρήνη τής ψυχής του; Η ευτυχία καί η χαρά στόν άνθρωπο δέν είναι τό νευρικό του σύστημα καί ο εγκέφαλός του, όπως φαντάζονται οί νευρολόγοι καί οί ψυχίατροι, όπως ακριβώς καί τό ρεύμα δέν είναι τά καλώδια. Η ενέργεια τής ψυχής, όπως ορθά αντιλαμβάνεται καί η ψυχολογία τού βάθους (KAREN HORNEY) δέν πηγάζει λοιπόν από τά μέσα καί τά όργανα μεταφοράς τά οποία χρησιμοποιεί τό πνεύμα τού ανθρώπου, τό οποίο έχει ανάγκη τόν δημιουργό του. Μάς τό είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Δεύτε πρός μέ πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι κα’γώ αναπαύσω υμάς» O πιό χαρούμενος καί αισιόδοξος λόγος πού ακούστηκε ποτέ. Τό πιο ελπιδοφόρο μήνυμα γιά μία καλύτερη ζωή. «Αυτός γάρ έστιν η ειρήνη ημών. Απ.Παύλος»
Αυτός καί μόνος μπορεί καί νά τήν χορηγεί: «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην τήν εμήν δίδωμι υμίν»
Όταν ο Ιησούς δέν μιλά στήν καρδιά σου, κάθε άλλη παρηγοριά δέν έχει αξία καί σημασία, καί όποιος έχασε τήν ειρήνη, είναι σημάδι ότι ξέφυγε απ’τό θέλημά Του. Ότι«οί αγαθοί ησυχάζουσι διαπαντός»κατά τόν Λόγο τού Θεου.
Εάν οί κακοί ζούνε στήν ταραχή καί τήν ανησυχία, οί καλοί καί ενάρετοι –άνθρωποι τού Χριστού– είναι πάντα ειρηνικοί καί ήσυχοι. Έχουν βέβαια, καί οί δίκαιοι τίς δοκιμασίες τής ζωής, αλλά η πίστη καί η ελπίδα τους στόν Θεό, τούς δίνουν ανεκλάλητη χαρά καί ψυχική ειρήνη. «Χαίρουν έν τοίς παθήμασι Απ.Παύλος» καί προγεύονται τήν άρρητη μακαριότητα τού παραδείσου, μέ τήν έν Χριστώ ζωή. Μακράν απ’αυτής, η απελπισία καί η αυτοκτονία πάντων η κληρονομία καθώς τούτο βιώνει ο πιθηκίζων άνθρωπος τού έσχατου τούτου αιώνα.
Μιλώντας στόν λαό, λίγο πρίν τήν εξορία του ο ιερός Χρυσόστομος, είπε καί τούτο. «Χριστός μετ’εμού, τίνα φοβηθήσομαι; Κ’άν κύματα κατ’εμού διεγείρηται, κ’άν πελάγη, κ’άν αρχόντων θυμοί, εμοί τούτα πάντα αράχνης ευτελέστερα. Αυτός Ούτος ο Κύριος εμοί πύργος, καί τούτο εμοί πέτρα ακίνητος» Χαριτωμένος ο ησύχιος άνθρωπος τού Χριστού καί εκλεκτός κληρονόμος τής βασιλείας τών ουρανών. Δέν έχει ποτέ ανάγκη από ψυχοφάρμακα καί νευρολόγους, διότι πραγματικά... Ακόμη καί ο ποιο ταραγμένος καί ορμητικός ποταμός, ησυχάζει όταν καταλήγει στήν αγκαλιά τής θάλασσας Είναι πάντα ευτυχισμένος καί ασφαλής μέσα στήν αγκαλιά τής μάνας του ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τό επιβεβαιώνει μέ τόν προφήτη τού ο Θεός. «επί τίνα επιβλέψω, αλλ’ή επί τόν ταπεινόν καί ησύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου πρ.Ησαϊας» Σέ ποιόν νά ρίψω τό βλέμμα μου, παρά στόν ταπεινό καί υπομονητικό καί σέ κείνον πού μέ πολύ φόβο επιμελείται τήν τήρηση τών λόγων μου. Ο φόβος τού Θεού έχει νικήσει κάθε άλλο φόβο, καί αυτόν ακόμη όλον τόν κόσμο. Ο Φόβος τού Θεού είναι καθαρκτικός καί ψυχοθεραπευτικός καί δέν διδάσκετε στά πανεπιστήμια, τά οποία οφείλουν νά ανακαλύψουν τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.
«Ησύχιον, τόν πιστόν ο Θεός επικροτεί έν υπομονή καί καρτερία υποτασσόμενον είς τό θέλημά Του, καί μηδεμίαν ταραχήν ή ανησυχίαν εκδηλούντα δι’οιανδήποτε δοκιμασίαν είς αυτόν υπό τού Θεού πεμπομένην» Αν υπάρχει στόν Λόγο τού Θεού ένα κείμενο πού παρουσιάζει ανάγλυφο τό πορτραίτο τού ειρηνικού ανθρώπου, μέ τήν απόλυτη εμπιστοσύνη στόν Καλό Ποιμένα καί Πατέρα ημών, πού επιβάλλεται νά μελετάει πάντα ο πιστός όταν αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, είναι ο 22ος ψαλμός τού Δαβίδ: «Κύριος ποιμαίνει με καί ουδέν μέ υστερήσει. Εις τόπον χλόης μέ κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, τήν ψυχήν μου επέστρεψεν…(τήν ζωήν εστερέωσεν) εάν γάρ καί πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσομαι κακά, ότι Σύ μετ’εμού εί… καί τό έλεός σου καταδιώξει με, πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου» Γι’αυτό λοιπόν ησυχάστε αγαπητοί μου αδελφοί καί πνευματικά μου παιδιά, ο Θεός γνωρίζει τά συμφέροντα τού καθένα μας. «επί τών παλαμών μου σέ εζωγράφισα»
Η αγάπη τού Θεού καί η πρόνοιά Του γιά τά παιδιά του, είναι προϋπόθεση κάθε ευλογίας στήν ζωή μας, αρκεί νά είμαστε παιδιά τού Θεού, καί όχι παιδιά τού διαβόλου. «Σύ μερίμνησον τά τού Θεού, καί αυτός προνοήσεται τών σών, λέγει καί πάλι ο ιερός Χρυσόστομος» Εσύ φρόντισε νά τηρείς όσα σέ διδάσκει ο Λόγος τού Θεού, πού πάντα θά μελετάς, κι’εκείνος θά φροντίσει γιά όλα όσα σέ αφορούν στόν δρόμο τής ζωής σου, γιά όλα τά θέματά σου νά έχεις εμπιστοσύνη στήν πρόνοια τού Θεού, διότι είναι ο Πατέρας σου. «τοίς αγαπώσι τόν Θεόν πάντα συνεργεί είς τό αγαθόν θά μάς διαβεβαιώσει ο απ.Παύλος»
Δυστυχώς όμως ο σύγχρονος άνθρωπος τών χαλεπών εσχάτων ημερών, αρνείται κάθε Ορθόδοξη Παράδοση σάν κάτι ξεπερασμένο, καί ενώ φαντάζετε εαυτόν προοδευτικό καί τεχνολογικά ανεβασμένο στά ύψη τής επιστημονικής του προόδου, κατεβαίνει μέ τρόπο καταθλιπτικό στά λασπόνερα τής φιλοσοφίας τού μεσαίωνα, προσπαθώντας από τήν μία, νά προσαρμόσει τό πνεύμα τού Hawking στόν ορθολογισμό τού υλικού παραλογισμού, καί από τήν άλλη νά επαναφέρει τήν θεωρία τού θλιβερού Βαρλαάμ, καί πολλών άλλων Σχολαστικών, αναμασώντας σάν δήθεν αλήθειες επιστημονικής ανακάλυψης, τόν διαλογισμό καί τήν μέθοδο Γιογκα, μέ τήν εγκυρότητα τής Ψυχοθεραπείας καί τής Ψυχανάλυσης, πού τά συστήνουν στούς ασθενείς, γιά νά καλύψουν τήν ανεπάρκειά τους, καί νά απομακρύνουν τό ανυποψίαστο θύμα τους, μακριά από τήν Ορθόδοξη Ψυχοθεραπευτική Παράδοση, επιβάλλοντας τήν Συγκριτική Θρησκειολογία τού Οικουμενισμού τής αραχνιασμένης άποψης τής Σχολαστικής καί Νεοπλατωνικής φρουτοσαλάτας τής οποίας υπήρξε ωφέλιμο θύμα γι’αυτούς ο θλιβερός Ιουλιανός ο Παραβάτης. Αξίζει νά σημειώσουμε πώς Δάσκαλοι αυτού τού αποστάτη υπήρξαν οί Ευσέβιος, Μάξιμος καί Χρύσανθος, καί στενός του φίλος Σαλούστριος τών Νεοπλατωνικών τής Περγάμου, οί οποίοι πρώτοι εκτροχιάσθηκαν από τής Ορθής πορείας πού χάραξαν, οί Δάσκαλοί τους Πλωτίνος καί Πορφύριος, (204-301 μ.Χ.) καί έπεσαν θύματα τού Αποκρυφισμού καί τού Ταοϊσμου.
Καί δέν θά ήταν καθόλου άστοχο αν Θυμόμασταν τούς λόγους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού στήν Αποκάλυψη καί τήν Κριτική τήν οποία ασκεί γιά τήν Πέργαμο, περιγράφοντάς την, ως ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ η φιλοσοφία τού χλευασμού εκείνης τής περιόδου έχει εγκλωβίσει τό ανθρώπινο πνεύμα εκεί ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ…
Αυτό προσπαθούν νά επαναφέρουν στήν ανθρωπότητα οί αποστάτες τού Πνεύματος πού έχουν καταληφθεί από τό Πνεύμα τού Αντιχρίστου. Αντί νά επιστρέψουν στίς Ορθόδοξες ρίζες τους καί νά θεραπευτούν. Αλλά καί οί Πιστοί θά πρέπει τώρα ακόμη περισσότερο νά προσέξουν νά μήν πέσουν θύματα τής Νεοειδωλολατρίας τών ημερών καί τής ηδονολατρείας τών σύγχρονων Νικολαϊτών.
Η ανθρωπότητα κινδυνεύει νά χάσει εντελώς κάθε έννοια λογικής, εφόσον, εδώ καί πολλά χρόνια έχει αλλάξει τίς έννοιες τών λέξεων, καί έχει αρνηθεί τήν πρόοδο τής φιλοσοφίας. Έπαψε σήμερα ο ανθρώπινος νούς νά στοχάζεται, καί είναι ανίκανος νά παράγει φιλοσοφία. Καί η φωνή τού Γρηγορίου τού Παλαμά σήμερα ακούγεται περισσότερο επίκαιρη η οποία καλεί τον άνθρωπο νά βάλει ένα τέρμα σέ ιδεολογίες πού παράγουν μόνο σύγχυση στήν κοινωνία καί στόν νού τού ανθρώπου, ώστε επιτέλους νά βάλει ένα τέρμα σέ ότι χωρίζει τόν άνθρωπο από τόν Θεό.
Αυτά τά οποία μάς χωρίζουν από τόν Θεό όμως είναι, η Φιλαργυρία η φιληδονία η φιλαυτία η φαυλότητα η φιλοδοξία η φιλαρέσκεια, καί πολλά άλλα Φ, τά οποία υποχρεώνουν τόν άνθρωπο νά σέρνετε σάν ένα φίδι καί νά τρώει τό χώμα, ενώ ο Θεός τόν έκανε αετό καί μέ τά φτερά τού Πνεύματος ήθελε νά τόν δεί νά πετάξει ψηλά.
Η ανθρωπότητα όμως όσο κι’άν ξεπέσει, κι’αν έχει απολέσει τίς αξίες της, αν υιοθετήσει τήν διδασκαλεία τού Αγ.Γρηγορίου τού Παλαμά, δέν είναι αργά νά παραμερίσει όλα τά εμπόδια, νά βγεί από τίς σκιές καί νά ανακαλύψει τό φώς, πού είναι η Αλήθεια τής μυστικής Θεολογίας τών Πατέρων, από τήν οποία πηγάζει η Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία. Η μόνη Ζωντανή πρακτική πού Θεραπεύει τόν άνθρωπο, τόν ενώνει μέ τόν Θεό καί θεραπεύει τήν κοινωνία, η οποία κατρακυλάει καί προκαλεί έναν τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο καί ίσως τήν καταστροφή τού Πλανήτη.
Αν θέλουμε νά προλάβουμε τήν τρέλα αυτή, οί Ψυχίατροι, οί νευρολόγοι καί οί ψυχολόγοι, άς τρέξουν νά μελετήσουν τόν μεγάλο αυτόν Άγιο, διότι έτσι μονάχα μπορούν νά βοηθήσουν τούς ασθενείς τους, νά βρούν τήν γαλήνη, νά ηρεμήσουν εσωτερικά, καί νά κατανοήσουν πώς πρώτα ο άνθρωπος πρέπει νά συγχωρήσει επιτέλους τόν συνάνθρωπό του, νά τά βρεί μέ τόν εαυτό του καί νά τά βρεί μέ τούς άλλους. Όσο έχει μέσα του τρικυμία, οί σχέσεις του θά παράγουν ταραχή καί μέ τούς άλλους. Αλλά γιά νά γίνει αυτό πρέπει ο Θεός νά μάς διαγράψει τό χρέος τό οποίο όλοι νοιώθουμε πώς έχουμε απέναντι στό Θεό, καί αυτό οδηγεί τόν άνθρωπο στήν απόγνωση. Μπορεί όμως απλά νά προσευχηθεί καί νά εφαρμόσει απλά τόν λόγο τού Κυρίου «καί άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί ημείς αφίεμεν τοίς οφειλέτες ημών» Έτσι καί τόσο απλά, γίνετε ο άνθρωπος Θεός, διότι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες, καί ο ασθενής άνθρωπος όταν ξεχάσει ότι τού’καναν, καί ότι τού στέρησαν, τότε θεραπεύεται καί ομοιάζει μέ τόν Θεό, ελευθερώνεται από τά φοβερά Φ, παύει νά σέρνεται σάν τό φίδι, καθαρίζετε, φωτίζετε, καί αναγεννιέται η ψυχή του, καί έτσι φτάνει στήν θέοση. Αλήθεια, ποιά άλλη κλινική ψυχοθεραπεία μπορεί νά τό κάνει αυτό…;
**************

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ...  (ομιλίες)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...Σ
*Α΄ομιλία... * *Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...* *Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.... ***************************************************         ΟΤΙ ΠΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...* *ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΑΝ.!* *ΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΤΙΣ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ...* *ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ; Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΓΗΣΙΣ ΣΟΥ... ************************          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : * *Μέ τήν Χάρη τής Παναγίας έγινε τήν Κυριακή τό Βράδυ η 2η αγρυπνία στό Βοτανικό... Αλλά γιά νά έχουμε καλή συνέχεια θά πρέπει οί υπεύθυνοι νά κατανοήσουν τόν λόγο... περισσότερα »
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ... (ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ...περισσότερα »

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Αντιμετώπιση τού Καταθλιπτικού προβλήματος

Β΄ομιλία... Αντιμετώπιση τού Καταθλιπτικού προβλήματος ...
Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία....

**************

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...Σ
*Α΄ομιλία... * *Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...* *Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.... ***************************************************         ΟΤΙ ΠΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...* *ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΑΝ.!* *ΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΤΙΣ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ...* *ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ; Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΓΗΣΙΣ ΣΟΥ... ************************          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : * *Μέ τήν Χάρη τής Παναγίας έγινε τήν Κυριακή τό Βράδυ η 2η αγρυπνία στό Βοτανικό... Αλλά γιά νά έχουμε καλή συνέχεια θά πρέπει οί υπεύθυνοι νά κατανοήσουν τόν λόγο... περισσότερα »
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ...περισσότερα »
**************

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Α΄ομιλία... Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...

Α΄ομιλία...
Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...
Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία....ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...Σ
*Α΄ομιλία... * *Λογισμοί, Έμμονες ιδέες, Κατάθλιψη...* *Κατά τήν Ορθόδοξη Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.... ***************************************************         ΟΤΙ ΠΟΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...* *ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗΚΑΝ.!* *ΑΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΙΣ, ΤΙΣ Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ ΣΟΥ...* *ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ; Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΓΗΣΙΣ ΣΟΥ... ************************          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : * *Μέ τήν Χάρη τής Παναγίας έγινε τήν Κυριακή τό Βράδυ η 2η αγρυπνία στό Βοτανικό... Αλλά γιά νά έχουμε καλή συνέχεια θά πρέπει οί υπεύθυνοι νά κατανοήσουν τόν λόγο... περισσότερα »
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Εάν τίς διψά, ερχέσθω πρός μέ καί πινέτω. Είς τούτο δε έγκειται καί η θεραπεία τού ανθρώπου, (απαλλαγή τής ψυχής του από τά πάθη), η διαδικασία αυτή κυρίως είναι ψυχοθεραπευτική καί τήν ονομάζουμε αναγέννηση. Είναι δε αδύνατον η ψυχή τού ανθρώπου, στόν ταραγμένο αυτόν κόσμο καί μακριά από τόν Χριστό νά εύρη τήν ειρήνη καί τήν ανάπαυση, καθ’ ότι ο κόσμος όλος κείται έν τώ πονηρώ, καί ο πονηρός πειράζει αυτήν (τήν ψυχή) ακατάπαυστα, ώστε νά είναι αδύνατον διά τόν άνθρωπο τού κόσμου τούτου καί μακριά από τήν Εκκλησία,νά ησυχάσει καί νά ζήσει μία ήρεμη ζωή. Ειρήνη ...περισσότερα »

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής παύει να είναι Έλλην

ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ: ΠΑΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ!..

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα εγκαινιάσει την προσεχή Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι, τη μόνιμη έκθεση Νίκος Μπελογιάννης που βρίσκεται στο σπίτι του αγωνιστή, στελέχους του ΚΚΕ, στη γενέτειρά του, την Αμαλιάδα. Η έκθεση θα εγκαινιασθεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τον δήμο Ήλιδας. Παρόντες στα εγκαίνια θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και ο δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, οι οποίοι θα χαιρετίσουν την έναρξη λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης. Επίσης, κατά την διάρκεια των εγκαινίων θα απευθύνει χα... περισσότερα »


ΠΟΤΕ  ΔΕΝ  ΥΠΗΡΞΑΝ  ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ   ΠΟΤΕ  ΔΕΝ  ΥΠΗΡΞΑΝ  ΙΔΕΕΣ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ ΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΙΣΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΤΡΙΔΑ  ΚΑΚΙΑ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΚΑΙ  

ΔΙΑΚΑΗΣ ΠΟΘΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ *ΣΤΟΧΟΣ Ο ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...!! ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 10 ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΚΕ...!! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ....

*Αυτοί ήταν και παραμένουν όλοι οι κομουμμουνιστές είτε μέσα από το ΚΚΕ είτε έξω από αυτό μασκαρεμένοι δήθεν σε κάτι άλλο.... Από το βιβλίο του δημοσιογράφου Νίκου Μέρτζου που περιγράφει κομμάτια της Ιστορίας του Έθνους μας και της Πατρίδος μας, με τρόπο εντελώς διαφορετικό απ” αυτόν που διδαχθήκαμε στα σχολειά μας μέχρι σήμερα και, τα οποία δυστυχώς κινδυνεύουν να χαθούν στην Αφάνεια. *Πρώτον:* Το Κ.Κ.Ε. υπονόμευσε, με συγκεκριμένες αποφάσεις του και πράξεις του, όλους τους αγώνες του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Στη συνέχεια υπονόμευσε σταθερά και κατ” εξακολούθηση όλη τη στρατι...περισσότερα »


Εξαπατούν τούς οπαδούς τους τσαλαπατούν τήν Πατρίδα...

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
Άρθρο του Τ. Τέλλογλου για τις αντιφάσεις του Αλέξη Τσίπρα * Πολλές φορές ο Α. Τσίπρας είπε ότι ερχεται να «ανατρέψει» τις δομές της σημερινής εξουσίας.* *Οι δικές του δεν μοιάζουν διαφορετικές, όσο και αν επικαλείται «όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες». * *Γιατί στην πολιτική το πρόβλημα δεν είναι πάντα εκείνοι που ασκούν την εξουσία αλλά και αυτοί που τους την δίνουν.* *Τον έσφαξε με το ... γιαταγάνι, ο Τέλλογλου, τον Τσίπρα...* *Ούτε ... Τζιχαντιστής να ήταν...* *Πόπη Σουφλή* *Οι αντιφάσεις του Αλέξη Τσίπρα* *Τάσος Τέλλογλου* *(Πηγή : http://www.protagon.gr)* *«Θα διεκδική... περισσότερα »

ΟΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΚΑΙ H ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ...

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΠΑΘΑΜΕ...! ΑΦΟΥ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Η ΚΥΡΑ ΤΑΣΙΑ ΚΙ Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ.,.! Ζορίζουν τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς αποχωρούν συνεχώς σημαντικά στελέχη και αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολο το παιχνίδι, όχι μόνο της αυτοδυναμίας αλλά έτσι όπως πάει ακόμα και της... πρώτης θέσης στις εκλογές! Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iefimerida.gr το υπουργικό ζεύγος, Θοδωρής Δρίτσας και Τασία Χριστοδουλοπούλου δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, όπως και πολλοί άλλοι. Όπως αναφέρει το site "φυλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την ψήφιση του μνημον... περισσότερα »

Τά βίντεο πού όλα τά ξεσκεπάζουν καί μάς τά αποκαλύπτουν.

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
*Π Ρ Ο Π Α Γ Α Ν Δ Α & Α Λ Η Τ Ε Ι Α... =Σ Υ Ρ Ι Ζ Α... * Κάποιοι μας οδηγούν εκεί που πραγματικά θέλουν. Έλληνες πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε ... Κάποιοι προσπαθούν να υποδουλώσουν τη χώρα μας με τα δήθεν πακέτα διάσωσης.* *Κάποιοι (αρκετοί στον αριθμό) Έλληνες πολιτικοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Νέας Τάξης Πραγμάτων.* *Η Ελλάδα είναι υπό ξένη κατοχή και αν δεν ξυπνήσουμε το γρηγορότερο μια μέρα θα μάθουμε πως δεν μας ανήκει τίποτα...περισσότερα »

Ο Μίκης ξαναχτυπά: Δεν υπάρχει χειρότερος ολοκληρωτισμός από αυτόν των πρώην «αριστερών» που έγιναν εξουσία

*Το «ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ» μέσα από τις δεκαετίες που πέρασαν έως σήμερα, έχουν αναδειχθεί σε θεσμούς του δημοκρατικού μας συστήματος, υποστηρίζει ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και ιστορική μορφή της Αριστεράς, Μίκης Θεοδωράκης στην ιστοσελίδα του και συνεχίζει:* *Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα οικονομικής φύσεως, εν τούτοις δεν μπορώ να μην πιστέψω, ότι πίσω από τις απειλές που δέχονται, τα αίτια δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά κυρίως πολιτικά.* *Αλλωστε η σημερινή κυβέρνηση με την υπόθεση των τηλεοπτικών σταθμών, μας έχει δώσει δείγματα γραφής για τον τρόπο με τον οποίο δέχεται την πολυφω... περισσότερα »

ΚΑΝΤΕ ΡΟΜΠΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ...! Ο ΣΦΑΓΕΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΦΙΝΑ: ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ...!

*Σεπτέμβριος 1943... Ο λόγος του σφαγέα Άρη Βελουχιώτη στην Δεσφίνα. Ένα χρόνοι μετά επικεφαλής των κατσαπλιάδων δολοφόνων του ΕΛΑΣ κατασφάζει Έλληνες στο Μελιγαλά... Διαβάστε και διαδώστε για να μάθει ο κόσμος για ποιούς προδότες και δολοφόνους μιλάμε...* "...Σκοπός μας δεν είναι να χτυπήσουμε τους Γερμανούς και τους Ιταλούς στρατιώτες, γιατί κι αυτοί είναι σαν και εμάς αδέλφια μας και είναι όργανα των διάφορων φασιστών και κεφαλαιοκρατών για τη κατάκτηση και υποδούλωση των λαών και γιαυτό τους έστειλαν εδώ κάτω. Λοιπόν να μην τρέφετε μίσος γι αυτούς. Φταίνε οι διάφοροι Βόλπι...περισσότερα »

ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟ ΘΥΜΗΣΑΤΕ... ΜΙΣΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... ΑΥΤΟ ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...; ΤΟ 1944 Ο ΕΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ...!

Οι αντιεξουσιαστές μισούν τόσο πολύ την Ελλάδα που με κυβέρνηση Σύριζα να τους κάνει πλάτες, είναι ικανοί να βάλουν βόμβα και στον Ιερό Βράχο και να ανατινάξουν την Ακρόπολι. Μη ξεχνάμε ότι το είχαν επιχειρήσει το 1944 οι κατσαπλιάδες του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, αλλά το σχέδιο δεν ευοδώθηκε τότε, επειδή δεν το εκτέλεσε ο Ελληνόψυχος ΕΛΑΣίτης δάσκαλος Ι. Λογοθέτης. Ο Λογοθέτης έλαβε διαταγή από τον Γιάννη Μπαρζώτα -Φάνη, Α΄ Γραμματέα του ΚΚΕ στην Αθήνα, να ανατινάξει τον Παρθενώνα.. Όταν του δόθηκε η διαταγή Ο Λογοθέτης τα’χασε!.. Μην πιστεύοντας στην απίστευτη διαταγή, η οποία ήταν κατά της ιστορίας και της ταυτότιτας της Ελλάδος...περισσότερα »

Αριστεριστές ωθούν σε ξεσηκωμό τους «πρόσφυγες» στην Ειδομένη

*Οι ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ και οι ΑΝΑΡΧΟΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, είναι ΑΘΕΟΙ, ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ, ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΠΑΝΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ...ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΦΑΣΙΣΤΕΣ. *  Συγκλονιστικές, πραγματικά, ήταν οι δηλώσεις που έκανε στην σημερινή (23/3/2016) εκπομπή «Εκρηκτικό Δελτίο» της τηλεόρασης «Αρτ», όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή του. «Η κατάσταση είναι στα άκρα. Κάποιοι αναρχικομμουνιστές έχουν παρεμβληθεί και ωθούν στα άκρα. * *Οργανώνουν τους «πρόσφυγες κατά των Ελλήνων... περισσότερα »


ΣΥΡΙΖΑ,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ISIS?!~ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ 

Ποιος να το φανταζόταν!Μήνυμα ΣΥΡΙΖΑίου βουλευτή....

....«Οι ιδέες του Κεμάλ φωτίζουν το δρόμο μας και προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες του»... ΟΛΕΕΕ! Ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ Χουσεΐν ανάρτησε μήνυμα για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος απεβίωσε στις 10 Νοεμβρίου του 1938. Διαβάστε το σχετικό ανθελληνικό μήνυμα που μεταφράζουν τα tourkikanea: “Εάν ακόμη και 75 χρόνια αργότερα οι ιδέες του φωτίζουν τον δρόμο μας, επίσης εάν προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες του και εάν για να προοδεύσουμε και να μπορέσουμε να φθάσουμε το επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών, ακολουθούμε δρόμο υπό... περισσότερα »

Ο βρώμικος ρόλος του ΚΚΕ, στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γραμμένος από έναν ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΗ! Τον ΑΓΗ ΣΤΙΝΑ!

*Και στο τέλος της ανάρτησης, δυο εξαιρετικά και αποκαλύπτικά βίντεο και μια συνέντευξη με τον Άγη Στίνα, που πρέπει να διαβάσουν πρωτίστως οι λοβοτομημένοι ΚΚΕδες. *Θα ήταν σκόπιμο από πλευράς οπαδών ή ψηφοφόρων του ΚΚΕ, να μην ενημερώνονται μόνο από τα παπαγαλάκια του Περισσού ή από τα προσκοπάκια του ΠΑΜΕ αλλά να διαβάσουν κι αυτό: * *Είναι ένα βιβλίο γραμμένο από έναν δικό τους σύντροφο, τον Αγη Στίνα, όπου εκεί μέσα γράφει με λεπτομέρειες και σαφέστατα, τον βρώμικο ρόλο του ΚΚΕ την περίοδο του Β' παγκοσμίου πολέμου. * *Καλή ανάγνωση και καλή ... περισσότερα »

ΣΥΡΙΖΑ,ΑΝΤΑΡΣΥΑ,ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ISIS?!~ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ ΠΡEΠΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ISIS!!!! *ΑΛΑΧ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ!*

Το μέτωπο της Μικράς Ασίας και οι Κομμουνιστές!.....

*ΠΩΣ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΕΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ!...* *ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΠΟΙΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΟΝ ΙΔΡΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!....* *Αυτά και περισσότερα τα εγνώριζα από 13 ετών, από αυτόπτας μάρτυρας, δεν τα έγραψα στην πρώτη έκδοσι αυτού του βιβλίου, τώρα όμως σε αυτήν την έκδοσιν δεν μπορώ να μην ολοκληρώσω τις μαρτυρίες, διά αυτά τα άγνωστα της Ελληνικής Ιστορίας που έχουν επιμελώς αποκρύψει!....Έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Ελευθερίου Σταυρίδη, «ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ». * *... περισσότερα »


Το βίντεο για το Τσίπρα που οι Συριζαίοι και οι Εβραίοι προσπαθούν να φιμώσουν!

Από το antipliroforisi.blogspot.gr *Το βίντεο της προηγούμενης ανάρτησης "Alexis Cipra" αφαιρέθηκε απο το YouTube γιατί μερικοί Εβραιο-Συριζαίοι έκαναν αναφορά για ρητορική μίσους! Εννοείται καμιά ρητορική μίσους δεν υπάρχει στο απόσπασμα απο την εκπομπή του κ. Χατζάρα! * *Το μόνο που υπάρχει είναι η αλήθεια την οποία φοβούνται οι Εβραίοι και οι πράκτορές τους στο ΣΥΡΙΖΑ! * *Οτι δηλαδή ο Τσίπρας είναι και αυτός Εβραίος! Ανεβάστε το παντού για να μην περάσει ο φασισμός του ΣΥΡΙΖΑ και των Εβραίων!!* *Εδω το μήνυμα στο λογαριασμό μας στο YouTube* *Η Google οπότε και το YouTube ανή... περισσότερα »

ΒΟΜΒΑ...! ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ...! ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΩΝ Η ΣΥΡΙΖΕΑ ΠΑΛΛΑΓΓΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΝΑΔΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...!

Παρελθόν και μάλιστα έντονο έχει η Όλγα Παλαγγιά στο θέμα των αμφισβητήσεων. Το 2008 η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ έλεγε τα ίδια για τον μεγαλειώδη τάφο του Φιλίππου ΙΙ που αποκάλυψε ο Μανόλης Ανδρόνικος στη Βεργίνα, αμφισβητώντας πως είναι σωστή η ταυτοποίηση. Τότε μάλιστα ήταν συνεργάτιδα του Σκοπιανού αρχαιολόγου Ευγένιο Μπόρζα και είχε αμφισβητήσει τα ευρήματα του Μανόλη Ανδρόνικου στη Βεργίνα, υποστηρίζοντας πως ο τάφος που είχε βρεθεί δεν ήταν του Φιλίππου του Β'. Ταυτόχρονα βλέπουμε τίς συνεχείς αναφορές της καθηγήτριας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι ο τάφος της Αμφίπολης δεν είναι κάν Ελληνικός... πράκτορας των Σκοπιανών λοιπόν μέ παχυλούς μισθούς από ένε κράτος τό οποίο μισεί καί τό πολεμάει μία ζωή... περισσότερα »

Ελληνίδα αρχαιολόγος ζητά να μείνουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο

*Ελληνίδα αρχαιολόγος ζητά να μείνουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο* Αντί να πληρώνουμε τους ευγενείς Βρετανούς, που φυλάσσουν τα κωλομάρμαρα, τους ζητάμε να τα επιστρέψουν!!! Κάποιοι "ελληναράδες" σαν τη μακαρίτισσα τη Μελίνα Μερκούρη, ζητούν να επιστραφούν ταΜάρμαρα του Έλγιν (του Έλγιν είναι ρε παλιοεθνικιστές, όχι του Παρθενώνα!) και δεν είναι γλυπτά, αλλά απλά μάρμαρα. Αφού είναι ελληνικά, τι σκατά θα ήταν; Κωλομάρμαρα. Δε φτάνει που μας κάνει την τιμή μια υπέροχη δημοκρατική χώρα να τα συντηρεί, αντί να τους πληρώνουμε, τολμάμε, εμείς, ένα υπανάπτυκτος λαός, απόγονων κ...περισσότερα 

Από το 1924 η Ελληνική Αριστερά ζητάει «απόσχιση/αποχωρισμό Μακεδονίας – Θράκης από την Ελλάδα»...σήμερα, το συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το Εθνικό Έγκλημα...κρίμα...μας περιμένει πολύ Εμφύλιο Αίμα μπροστά μας...πάρα πολύ...και σύντομα...

 Όσο καλοπροαίρετος κι αν είσαι, διαρκώς εκπλήσσεσαι με την πάγια ιστορικά "αντεθνική" συλλογιστική και πρακτική της αναρχοαριστεράς στα Εθνικά θέματα και γενικότερα στα ζητήματα Εθνικής και Δημόσιας Ασφάλειας. Αναρωτιέσαι λοιπόν αναπόφευκτα: Μα δεν ενδιαφέρεται η Ελληνική Αριστερά για το ότι οι Τούρκοι και γενικότερα το Ισλάμ επιθυμούν διακαώς εδάφη της Ελλάδας; Δεν το βλέπουν; Μα δεν ενδιαφέρονται για το ότι Αλβανοί και Σκοπιανοί επιθυμούν διακαώς εδάφη της Ελλάδας; Ούτε αυτό το βλέπουν; Δεν βλέπουν ότι όλη αυτή η έντονη εισροή ισλαμιστών μετανα... περισσότερα »

ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΕΓΡΑΦΕ Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!

*Κοιτάξτε με τα ίδια σας τα μάτια τι έγραφε ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 12/7/1935 για την Μικρασιατική καταστροφή…“‘Οχι μόνο δεν λυπηθήκαμε μα και την επιδιώξαμε”Αυτό είναι το Κ.Κ.Ε. απ’αρχής της ιδρύσεως του εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της Σοβιετικής Ενώσεως εις βάρος των Εθνικών μας συμφερόντων.Τα Σοβιέτ αποτελούν παρελθόν το Κ.Κ.Ε. γιατί εξακολουθεί και υπάρχει;;;Η απάντηση είναι απλή:γιατί έχει γίνει μέρος του συστήματος και αυτό εφάνη περίτρανα όταν ο καπετάν-Γιώτης(Φλωράκης) αυτός ο σφαγέας λαϊκών και κληρικών συμμάχησε με τον Βρυκόλακα της Ελληνικής πολιτικής,τον Μητσοτάκη(ΦΤΟΥ ΚΑΚ... περισσότερα »

ΓΙΟΡΤΗ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

Οι διανομές τροφίμων της Χρυσής Αυγής μόνο για Έλληνες είναι… συσσίτια μίσους», στην καθεστωτική και αριστερή (σχεδόν πάντα αυτά τα δύο ταυτίζονται…) γλώσσα. Οι γιορτές μόνο για «μετανάστες» (ή για τα παιδιά τους) τι είναι άραγε; Διαβάζουμε, λοιπόν, στην επίσημη διαδικτυακή ντουντούκα του ΚΚΕ: «Γιορτή για τα παιδιά των μεταναστών από την ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ Γιορτή για τα παιδιά των μεταναστών διοργανώνει στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας (Βεραντζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) την Κυριακή 29 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι, η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ;

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ΓΙΑΤΙ ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ΜΟΥΓΚΑ στις Θρασύτατες Δηλώσεις του ΝΤΑΒΟΥΝΤΟΓΛΟΥ; Συμφωνεί ο πρόεδρος τού κόμματος κ.Τσίμπλας μέ τά όσα διεκδικεί η Τουρκία; *Αυτό δεν θα πρέπει κανείς να το αγνοεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανειλλημένως έχει εκφράσει την άποψη της μοιρασιάς του Αιγαίου.* * Εσένα όμως αριστερέ νεοελληνάκο, δεν σ' ενδιαφέρει αν το Αιγαίο, ο ΣΥΡΙΖΑ το δώσει στους τουρκαλάδες..* *Εσένα σ' ενδιαφέρει να... ελπίζεις και να πιστεύεις ακόμα και σήμερα, στο "δόγμα": Ότι φάμε, ότι πιούμε κι ότι αρπάξει ο κ@λος μας"*Επειδή σήμερα πολύς κόσμος διερωτήθη “γιατί ο Συριζα δεν βγήκε να αρθρώσει μια λέξη...περισσότερα »

Υπό την κυριαρχία των Μπολσεβίκων καίγονταν εκκλησίες και χτίζονταν συναγωγές

*"Όσο περισσότερους εκπροσώπους των αντιδραστικών κληρικών καταφέρουμε να εκτελέσουμε, τόσο το καλύτερο" -*Βλαντιμίρ "Λένιν"* *Ουλιάνοφ, 19 Μαρτίου 1922 Σύμφωνα με τον Σοβιετικό πολιτικό και ιστορικό *Αλεξάντερ Γιάκοβλεφ *(Alexander Yakovlev : 1923 – 2005* -φώτο*), ο οποίος ήταν ανώτερο μέλος του Politburo, (του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης), πάνω από *200.000 χριστιανοί κληρικοί*θανατώθηκαν στη Σοβιετική Ένωση. Τους περισσότερους τους*εκτέλεσαν*, αλλά πολλούς τους * σταύρωσαν,* τους *έθαψαν ζωντανούς*, τους *έγδαραν

Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
O κομμουνισμός ώς ψυχική ασθένεια...Υπάρχει θεραπεία ; *O κομμουνισμός ώς ψυχική ασθένεια . . .Η '' ιδεολογία '' τους , έχει τέσσερις πυλώνες .* *1. Άρνηση προσωπικότητας .2. Αυτοάρνηση της σκέψης .3. Μισελληνισμό .4. Επιλεκτική βία .* *Τέτοιες τοποθετήσεις προσφέρονται , μόνο ως '' διαγνώσεις '' σε άτομα ανεπαρκούς συγκρότησης του ψυχισμού τους . * *Κάθε κομμουνιστής δεν συγκροτείται από στοιχεία κοσμοθεωρίας αλλά από στοιχεία ψυχοσύνθεσης . * *Η ψυχοσύνθεση αυτή '' ντύνει '' την αδυναμία τους να κατανοήσουν τα κοινωνικά φαινόμενα , με προσφιλή θεωρητικά '' ρούχα '' εμμονών . Ενώ δη... περισσότερα »

ΚΚΕ: ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ’ ΡΘΟΥΝ)  Με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το μείζων θέμα της λαθρομετανάστευσης (τελικά δεν ελήφθη καμιά άξια λόγου απόφαση…), το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας (ΚΚΕ) βρήκε την ευκαιρία να μας θυμίσει τις θέσεις του υπέρ του εποικισμού της Ελλάδας από Ασιάτες και Αφρικανούς λαθρομετανάστες (προτιμούνται οι μουσουλμάνοι…), που κατά… διαβολική ή Εβραϊκή σύμπτωση έχουν τόν ίδιο ρατσισμό, κατά των Ελλήνων καί των Ορθοδόξων...  

Ο Κωνσταντίνου κουβάλησε και λαθρομετανάστες για την πορεία του Πολυτεχνείου..ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ...!!!
www.eglimatikotita.gr
Μην χάσει και δεν κάνει promo στις ΜΚΟ του. Όπου "γάμος και χαρά" ο Κωνσταντίνου και οι λαθρομετάναστες του πρώτοι. Άλλωστε είναι γνωστή η καψούρα αριστερών καί μουσουλμάνων...  

Η πολιτική και η διαμάχη Γιουγκοσλάβων - Βουλγάρων και ο ανθελληνικός ρόλος των κομμουνιστών για την Μακεδονία την περίοδο 1941-1949

Η πολιτική και η διαμάχη Γιουγκοσλάβων - Βουλγάρων για την Μακεδονία την περίοδο 1941-1949*γράφει ο Κωνσταντίνος Λινάρδος σε πρώτη διαδικτυακή δημοσίευση στο www.istorikathemata.com) * * Η αντιπαλότητα των δύο χωρών για τα μακεδονικά εδάφη ήταν συνεχής και είχε τις ρίζες της στον 19ο αιώνα (η Γιουγκοσλαβία μέχρι το 1913 ως Σερβία) προκαλώντας κατά καιρούς πολλά προβλήματα και στην Ελλάδα. Η έναρξη του 2ου παγκόσμιου πολέμου το 1939, αναζωπυρώνει τις εθνικιστικές τους βλέψεις και το πολιτικό παρασκήνιο φουντώνει

Νέα πρόκληση από τη Ρεπούση: «Να καταργηθούν τα θρησκευτικά»

*Άναυδοι έμειναν οι βουλευτές που συμμετείχαν στην επιτροπή Μορφωτικών* Η εισηγήτρια της ΔΗΜΑΡ για το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία, Μαρία Ρεπούση άφησε για ακόμη μια φορά άναυδους τους συναδέλφους της αφού κατά την εισήγηση της στην αρμόδια επιτροπή έκτος των άλλων ανέφερε ¨ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ..¨ . Σύμφωνα με τους παρεβρισκόμενους η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, συνέχισε υποστηρίζοντας ¨ σε τι βοηθάει τα παιδιά το συγκεκριμένο μάθημα και να γίνεται κατάχρηση της ορθόδοξης εκκλησίας ¨ ενω συνέχισε ένα βήμα παραπέρα ζητώντας να διδάσκεται το Κοράνιο καί ο Βουδισμός...

ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΗΤΑΝ !!! ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ …


Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ είναι στο ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ… Από πάντα η Αριστερά ήταν βαθύτατα ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ, το ομολογούν και μόνοι τους όταν περήφανα αυτό αποκαλούνται “Διεθνιστική -Αριστερά”,δηλαδή ΕΝΑΝΤΙΩΝ του ΕΘΝΟΥΣ και υπέρ της ισοπέδωσης των Λαών. Στην φωτογραφία παραθέτουμε λιγοστά παραδείγματα για τον βρώμικο ρόλο που πάντα έπαιζαν στην Ιστορία μας από την εποχή της Σμύρνης μέχρι και σήμερα (τα παρακλάδια , οι συνιστώσες και τα ορφανά του Στάλιν)… δείτε με πόση ευκολία “ΧΑΡΙΖΟΥΝ” την Κωνσταντινούπολη στους Τούρκους 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ. ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ.

Δεν υπάρχουν Έλληνες Κομμουνισταί. Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής παύει να είναι Έλλην είχε πει ο Στρατής Μυριβήλης... Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται και πάρα πολλοί αριστεροί βουλευτές του Σύριζα, του Αλέξη και της Δημαρ του Κουβέλη!  

Τα «ιδεολογικά» σκουπίδια που στηρίζουν την εθνική μας αδράνεια….
Ο σύγχρονος Ελληνικός λαός, έχει καταντήσει να αποτελεί μία παγκόσμια πρωτιά σε όλους τους αρνητικούς δείκτες !
Το σημερινό του δράμα, είναι ότι περιπλανάται μέσα στα σκουπίδια των « γνώσεων» και των «ιδεολογιών» που του προσέφεραν οι εξωτερικοί του εχθροί με όργανα Ελληνόφωνους μασκαράδες.
Μέσα σ΄ αυτά, βασανίζεται, τυραννιέται και αδυνατεί να βρει διέξοδο .
Σήμερα του κλειδώνουν τις βαριές αλυσίδες με τις οποίες τον έδεναν από χρόνια, και αυτός αδυνατεί να αντιδράσει διότι το μένος του είναι στραμμένο απέναντι στον υποτιθέμενο «ιδεολογικό» του αντίπαλο! Δηλαδή έχουμε φαινόμενο αυτοκαταστροφικού διχασμού.
Ζωντανό παράδειγμα ήταν αυτό που έγινε στην Κορινθία με κάποια ομάδα που θεωρεί ότι αποτελεί την αλήθεια ενώ οι ιδεολογικοί της αντίπαλοι αποτελούν τον πραγματικό εχθρό, με αποτέλεσμα να τινάξει στον αέρα την ιερότητα της εθνικής τελετής και να βρεθεί εκτεθειμένος από αγανάκτηση ο διοικητής της αστυνομίας ό οποίος δεν άντεξε την κατάσταση .
Ποιος είσαι εσύ πού θα πεις στον εκπρόσωπο του 10 % και πλέον του Ελληνικού λαού ότι δεν έχει δικαίωμα να τιμήσει τους ήρωες του ;
Ποιος είσαι εσύ που γιουχάρεις επιδεικνύοντας το ήθος σου και την ποιότητά σου , ειδικά αυτές τις ώρες που επιβάλλεται εθνική ενότητα, βαθιά σεμνότητα, ιερή σκέψη και περισυλλογή ;
Ποιος είσαι αυτός πού τρέχεις σαν μαινόμενος μασκαράς να αρπάξεις το στεφάνι που προορίζεται για τους τιμώμενους ήρωες ;
Ποιος είσαι εσύ πού παίζεις τον ρόλο του πόντιου Πιλάτου και τραβάς την ουρά σου απέξω βάζοντας στην ίδια ζυγαριά τον θύτη με το θύμα ;
Γνώριζε ότι η αποσιώπηση του δίκαιου. Σημαίνει συνενοχή !
Αν αυτή την ενέργεια, την είχε κάνει η άλλη παράταξη που εσύ υποτίθεται ότι αντιπαλεύεις, θα είχαν κερδίσει αυτή την στιγμή τα σχόλια που απευθύνω σε σένα .
Διότι αυτός πού δεν έχει λόγο για να πείσει, φοβάται και τρέμει τον αντίλογο .
Θα ήμουν θετικός σε σχόλια που θίγουν πράξεις και ενέργειες του ιδεολογικού σου αντιπάλου και τα οποία θα είχαν απήχηση στον σκεπτόμενο πολίτη, με αποτέλεσμα εσύ να κερδίσεις από την σοβαρότητα των λόγων σου και ο άλλος να διορθώσει τα λάθη του για να πορευτούμε ενωμένοι και διαλεκτικοί αυτήν την δύσκολη ανηφόρα .
Εσύ κατηγορείς τον αντίπαλό σου για ναζισμό, αλλά οι δικοί σου για πολλά χρόνια εκτρέφουν καταστάσεις που μας έφεραν μέχρι εδώ.
αριστεροι φασιστες 1
Αυτός μιλάει για πατρίδα, ενώ εσύ είσαι ενάντιος στις πατρίδες .
Αυτός μιλά για Ελληνική ιστορία κι΄εσύ προωθείς ψευτοϊστορικούς πού με τις θέσεις τους ενισχύουν τον επεκτατισμό των γειτόνων και τους δίνουν όπλα στον υπόγειο πόλεμο που διεξάγουν κατά της χώρας σου.
Εσύ μιλάς για ειρήνη ανάμεσα στους λαούς παραβλέποντας προκλητικά τις εναντίον του λαού γειτονικές και διεθνείς επιβουλές, ενώ αυτοί, που έχουν μελετήσει την Ελληνική ιστορία και σκέψη, γνωρίζουν ότι «πόλεμος πατήρ πάντων», γνωρίζουν επίσης ότι «αν θέλεις ειρήνη, ‘ετοιμάσου για πόλεμο» .
Εσύ ήσουν κατά του στρατού και των πολεμικών μας βιομηχανιών, ενώ αυτοί μιλάνε για ενδυνάμωση του στρατού και της αμυντικής μας βιομηχανίας.
Εσύ έδινες στα παιδιά χάρτινα περιστεράκια «ειρήνης» την στιγμή όπου σε γειτονικές χώρες καλλιεργούσαν την μαζική ψύχωση κατά των Ελλήνων «κατακτητών» , ενώ αυτοί εδώ καλλιεργούσαν τις αρχές και τις αξίες που διασφάλισαν την ιστορική μας συνέχεια μέχρι σήμερα.
αριστεροι φασιστες 2
Εσύ κάλυπτες όλα αυτά τα αποβράσματα με τις μουτσούνες τα οποία έκαιγαν την Αθήνα, στον ίδιο χρόνο πού αλλά σκοτεινά αποβράσματα έκαιγαν την Πελοπόννησο για να αποφευχθούν στρατηγικές συμμαχίες με άλλες χώρες από τις οποίες συνεργασίες θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια, ενώ αυτοί εδώ οι αντίπαλοί σου δεν φορούν κουκούλες , ούτε υπερασπίζονται κουκουλοφόρους. Τα δικά σου λάθη δηλαδή είναι πίσω από τις κουκούλες, ενώ τα δικά τους, είναι κάτω από το φώς του ήλιου…
Εσύ το παίζεις αντινατοϊκός επαναστάτης και κάνεις τα πάντα για να υποταχθούμε πιο βαθιά στις μοχθηρές συμμαχίες, ενώ αυτοί έχουν το θάρρος να τις αμφισβητούν και στην πράξη. Απόδειξη τούτου είναι ότι εσένα σε ανέχονται και σε κάνουν «ήρωα» με τα έμμισθα δημοσιογραφάκια τους, ενώ τους άλλους τους θέλουν εκτός νόμου…
Αν το πρώτο αποκαλείται «δημοκρατία», δεν έχω καμία σχέση μαζί της …
Αν το δεύτερο αποτελεί «φασισμό» τότε, θα πω με υπερηφάνεια ότι είμαι κι΄εγώ «φασίστας»…
Αν και θα προτιμούσα να σας έβλεπα να κινείσθε στα πλαίσια της σοβαρότητας και της φρονήσεως για να πολεμήσουμε ενωμένοι, από τις ίδιες γραμμές και αποτελεσματικοί τον παγκόσμιο Εφιάλτη .
Στην τελευταία περίπτωση, θα είχατε κερδίσει όλη μου την ψυχή
Ο κάθε λογικός πολίτης, έφριξε για την βαρβαρότητα, την ύβρη με την οποία ο εκφραστής σας, έτρεξε και άρπαξε το στεφάνι από τα χέρια του βουλευτή.
Αλλά εσείς, θα πείτε ότι δείξαμε την αγανάκτηση μας για τους «ναζιστές»… Δική σας ‘άποψη …
Και οι άλλοι, έχουν άλλη άποψη για σας. Δηλαδή όποιος έχει κάποια άποψη, έχει και το δικαίωμα
να τινάξει στον αέρα την ιερότητα της στιγμής ;
Εκτός εάν δεν πιστεύετε σ αυτήν την ιερότητα, διότι οι θέσεις των ιστορικών που λατρεύετε, καθώς και των πολιτικών σας ταγών που σας καθοδηγούν, αμφισβητούσαν μέχρι εχθές τις εθνικές παρελάσεις και εορτές …
Δεν είμαι οπαδός κανενός κόμματος. Διότι πιστεύω στην άμεση δημοκρατία. Σ΄αυτήν πού δημιούργησαν οι αρχαίοι νομοθέτες και με την οποία όλοι οι αρνητές της ιστορίας, των αξιών μας, οι παντός είδους διασπαστές της κοινωνικής συνοχής, οι εκφραστές της αριστερής και δεξιάς τάξεως πραγμάτων, δεν έχουν καμία θέση .
Όσους όμως τρέχουν με δύναμη να συμπληρώσουν το κενό που άφησε η ψευτοπροοδευτική ρεπουσοδιανόηση στα σχολεία και στην καθημερινότητα, τους σέβομαι γι΄αυτό το ιερό τους έργο.
Αν κι΄εσείς αποτινάξετε ρεπούστηδες, δραγωνόμορφα και τσατσοπούλια μορφώματα δεν έχω λόγο να μην σας στηρίξω δημόσια .
Αν προχθές στο Λουτράκι είχατε προβάλει μια ιδέα και μία πρωτότυπη ενέργεια εναντίον της κυβερνήσεως των κατακτητών, θα είχατε κερδίσει στη συνείδηση των πολλών και μέσα από μια τέτοια πρακτική θα σας ακολουθούσαμε με πίστη και αγωνιστικότητα.
Εσείς όμως στρέψατε το μένος σας εναντίον αυτών που αποτελούν το κόκκινο πανί για όλο αυτό το κατακτητικό συνονθύλευμα . Δείξατε λοιπόν για μία άλλη φορά με ποιους είσαστε σύμμαχοι…
Έτσι, αυτό που σας μένει είναι, ή να πετάξετε την προβιά του αντιτροϊκανού, η να αλλάξετε πορεία για να βρεθούμε ενωμένοι στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές…
Μέσα από μία τέτοια πρακτική, όλοι θα βγούμε νικητές .
Τα λάθη συγχωρούνται όταν συνοδεύονται από πράξεις. .. Η υποκρισία όμως και το μασκαριλίκι θα βρουν την απάντηση που τους πρέπει…

Παρακάτω θα δείτε φωτογραφίες από δημοσιεύματα εφημερίδων, θέσεις και απόψεις σχολιάζοντας παλιά γεγονότα αλλά και γεγονότα της εποχής μας... Το μίσος των Ανθελλήνων αριστερών περισσεύει από τότε μέχρι και τώρα... Διαβάστε προσεκτικά τις εικόνες με τα δημοσιεύματα !

Θα στείλετε τώρα τα ΕΚΑΜ κύριοι για να βρουν τους νεοοθωμανούς που έκαψαν ζωντανό γέροντα για να τον ληστέψουν; Ή είναι μόνο για τις μπουλντόζες των μπομπολοθωμανών;

Ημέρες οθωμανικής κατοχής. Εισέβαλλαν στο σπίτι γέροντα και τον έκαψαν ζωντανό για να τους πει που έχει κρυμμένα τα χρήματα. Αν ο γέροντας ήταν καμμιά μπουλντόζα του ισλαμοφασίστα εμίρη που ληστεύει τον Ελληνικό χρυσό και βιάζει την πατρώα Γη, θα είχαν επέμβει άμεσα εκατοντάδες “ειδικοί”, για να πάρουν DNA και από βρέφη ώστε να βρουν τους “τρομοκράτες” ανάμεσα στους Γηγενείς. Τώρα που θύμα είναι Γηγενής, φορολογούμενος πολίτης αυτής της χώρας, ανυπεράσπιστος γέροντας από τους χιλιάδες που έχουν πέσει θύματα βασανισμού και δολοφονίας... δέν ακούσαμε άχνα από αυτά τά κομματικά σκουπίδια... 
Αυτό είναι το καρκίνωμα του ελληνισμού. Η ΔΗΜΑΡ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, όλη αυτή η συστημική Αριστερά. Και η ΔΗΜΑΡ, ΔΕΙΜΑΡ γράφεται, Δεν ΕΙμαι Αριστερός.»
Πανούσης: Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με βία και αίμα

"Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους και θα φτιάξουν τη χώρα;" σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής

Ανατρεπτικός ως συνήθως ο Τζίμης Πανούσης έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο όπου αναφέρθηκε στην...

Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

Για την Αριστερά: «Συναναστρέφομαι κάτι ΔΗΜΑΡ, κάτι τέτοια. Από μικρό παιδί είχα αυτό το πρόβλημα …Αυτό είναι το καρκίνωμα του ελληνισμού. Η ΔΗΜΑΡ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, όλη αυτή η συστημική Αριστερά. Και η ΔΗΜΑΡ, ΔΕΙΜΑΡ γράφεται, Δεν ΕΙμαι Αριστερός.»

Για το ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ντροπή. Αντί να ανοίξει τώρα το Σπίτι του Λαού να κάνει παιδικούς σταθμούς, το έχει μαυσωλείο. Το σπίτι του Λαού είναι ένα μεγάλο αυθαίρετο, χτισμένο πάνω στον Ποδονίφτη και δεν τολμάει κανείς να το πειράξει. Και πλημμυρίζει γιατί ο θεός εκδικείται, αν και δεν υπάρχει σε αυτές τις περιοχές.

Εγώ είμαι της γενιάς του Χημείου και έχω τραβήξει πολλά από την ΚΝΕ, τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Τα περιμέναμε να αντιδράσουν τώρα, μετά το χαστούκι του Κασιδιάρη αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Αν είχε χτυπήσει την κ. Κανέλλη ένας αντιεξουσιαστής, την επόμενη ημέρα θα είχαν καεί τα Εξάρχεια.

Εγώ αν είχα εμπορικό κέντρο, θα έκανα άγαλμα στην Αλέκα Παπαρήγα. Έχει καταστρέψει όλο το εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Κάνουν κάτι εθιμοτυπικές απεργίες χωρίς λόγο ταλαιπωρώντας και κλείνοντας μαγαζιά, χωρίς να επιτυγχάνεται τίποτα. Χρειάζονται άγριες απεργίες. Αν απεργήσεις 12 ημέρες έχει παραλύσει το κράτος».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ: «Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους και θα φτιάξουν τη χώρα; Έχουμε μια πολιτική χούντα που είναι ριζωμένη βαθιά από όλα τα κόμματα και της αριστεράς κυρίως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, είναι μεγάλη παγίδα και θα το δείτε όταν θα έρθει στην εξουσία. Τους έβλεπα προεκλογικά και το 80% δεν έχει δόντια. Αν δεν μπορείς να φτιάξεις τα δόντια σου, πώς θα φτιάξεις τη χώρα; Κατεβάζουν το μουστάκι για να μην φαίνονται τα δόντια που δεν υπάρχουν. Ο φερετζές του ξεδοντιάρη. Ντροπή»!

Την παρούσα κατάσταση: Το κράτος αυτό πρέπει να ξεριζωθεί εκ θεμελίων. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με βία και αίμα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ξέρεις τι είναι να είσαι άνεργος; Να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις πού να πας; Εγώ αν ήμουν άνεργος και δεν είχα να δώσω γάλα στο παιδί μου δεν θα αυτοκτονούσα. Θα κατέβαινα κάτω, θα αγκάλιαζα δέκα γουρούνια και θα φεύγαμε όλοι μαζί. Η, κατέβα κάτσε μόνος σου στο Σύνταγμα. Ακίνητος! Δύο εκατομμύρια κόσμος να κατέβει στο Σύνταγμα και να καθίσει ακίνητος μέσα σε δύο μέρες θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Θα είχαμε τελειώσει με αυτούς τους αλήτες. Και το μετά; Το μετά να χτιστεί με απλούς, τίμιους ανθρώπους όπως αυτοί που συνάντησα στο νοσοκομείο. Λαϊκές επιτροπές στις γειτονιές, να κάνουμε δημοψηφίσματα από τα προποτζίδικα, από το ίντερνετ, απλά πράγματα. Ας μη γίνει λαϊκή δημοκρατία, ας γίνει μια αστική δημοκρατία που να μην είναι χυδαία, που να μην εξευτελίζει τον άνθρωπο».jipnistere....
Πανούσης: Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με βία και αίμα

"Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους και θα φτιάξουν τη χώρα;" σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής

Ανατρεπτικός ως συνήθως ο Τζίμης Πανούσης έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο όπου αναφέρθηκε στην...

Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

Για την Αριστερά: «Συναναστρέφομαι κάτι ΔΗΜΑΡ, κάτι τέτοια. Από μικρό παιδί είχα αυτό το πρόβλημα …Αυτό είναι το καρκίνωμα του ελληνισμού. Η ΔΗΜΑΡ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, όλη αυτή η συστημική Αριστερά. Και η ΔΗΜΑΡ, ΔΕΙΜΑΡ γράφεται, Δεν ΕΙμαι Αριστερός.»

Για το ΚΚΕ: «Το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα που δεν μπόρεσε να κρατήσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ντροπή. Αντί να ανοίξει τώρα το Σπίτι του Λαού να κάνει παιδικούς σταθμούς, το έχει μαυσωλείο. Το σπίτι του Λαού είναι ένα μεγάλο αυθαίρετο, χτισμένο πάνω στον Ποδονίφτη και δεν τολμάει κανείς να το πειράξει. Και πλημμυρίζει γιατί ο θεός εκδικείται, αν και δεν υπάρχει σε αυτές τις περιοχές.

Εγώ είμαι της γενιάς του Χημείου και έχω τραβήξει πολλά από την ΚΝΕ, τα ΚΝΑΤ τα λεγόμενα. Τα περιμέναμε να αντιδράσουν τώρα, μετά το χαστούκι του Κασιδιάρη αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Αν είχε χτυπήσει την κ. Κανέλλη ένας αντιεξουσιαστής, την επόμενη ημέρα θα είχαν καεί τα Εξάρχεια.

Εγώ αν είχα εμπορικό κέντρο, θα έκανα άγαλμα στην Αλέκα Παπαρήγα. Έχει καταστρέψει όλο το εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Κάνουν κάτι εθιμοτυπικές απεργίες χωρίς λόγο ταλαιπωρώντας και κλείνοντας μαγαζιά, χωρίς να επιτυγχάνεται τίποτα. Χρειάζονται άγριες απεργίες. Αν απεργήσεις 12 ημέρες έχει παραλύσει το κράτος».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ: «Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να φτιάξουν τα δόντια τους και θα φτιάξουν τη χώρα; Έχουμε μια πολιτική χούντα που είναι ριζωμένη βαθιά από όλα τα κόμματα και της αριστεράς κυρίως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, είναι μεγάλη παγίδα και θα το δείτε όταν θα έρθει στην εξουσία. Τους έβλεπα προεκλογικά και το 80% δεν έχει δόντια. Αν δεν μπορείς να φτιάξεις τα δόντια σου, πώς θα φτιάξεις τη χώρα; Κατεβάζουν το μουστάκι για να μην φαίνονται τα δόντια που δεν υπάρχουν. Ο φερετζές του ξεδοντιάρη. Ντροπή»!

Την παρούσα κατάσταση: Το κράτος αυτό πρέπει να ξεριζωθεί εκ θεμελίων. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο με βία και αίμα, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ξέρεις τι είναι να είσαι άνεργος; Να ξυπνάς το πρωί και να μην έχεις πού να πας; Εγώ αν ήμουν άνεργος και δεν είχα να δώσω γάλα στο παιδί μου δεν θα αυτοκτονούσα. Θα κατέβαινα κάτω, θα αγκάλιαζα δέκα γουρούνια και θα φεύγαμε όλοι μαζί. Η, κατέβα κάτσε μόνος σου στο Σύνταγμα. Ακίνητος! Δύο εκατομμύρια κόσμος να κατέβει στο Σύνταγμα και να καθίσει ακίνητος μέσα σε δύο μέρες θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Θα είχαμε τελειώσει με αυτούς τους αλήτες. Και το μετά; Το μετά να χτιστεί με απλούς, τίμιους ανθρώπους όπως αυτοί που συνάντησα στο νοσοκομείο. Λαϊκές επιτροπές στις γειτονιές, να κάνουμε δημοψηφίσματα από τα προποτζίδικα, από το ίντερνετ, απλά πράγματα. Ας μη γίνει λαϊκή δημοκρατία, ας γίνει μια αστική δημοκρατία που να μην είναι χυδαία, που να μην εξευτελίζει τον άνθρωπο».jipnistere....

Συγκέντρωση υπέρ των ισλαμιστών σφαγέων της Συρίας από Σύριζα, ΑνταρCia και λοιπά πρακτοράκια!!! (Χέρι-χέρι με την Τουρκία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ κλπ)

«Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους Σύρους πρόσφυγες», διοργανώνει το Σάββατο 6 Απριλίου και ώρα 11, στην Πλατεία Συντάγματος (Λ. Αμαλίας), η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Σύρους Πρόσφυγες» (οργάνωση των Σύριων «αντικαθεστωτικών»-κατσαπλιάδων που βρίσκονται στην Ελλάδα ως «πρόσφυγες»), που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΝΤΑΡ-CIA και λοιπές αμερικανοκομμουνιστικές δυνάμεις), προφανέστατα με την ενθάρρυνση της αμερικανικής και της τουρκικής πρεσβείας, που τους έχουν πάρει «επ’ ώμου».

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ=ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ...ΠΛΟΥΣΙΟΙ !!!

*Περί ποίας διαπίστωσης ο λόγος; Μα περί κομμουνιστών και όλων των συναφών συνιστωσών του...Και ποιά είναι η περί αυτού διαπίστωσις;Το αναμφισβήτητο γεγονός πως οι εκπρόσωποί του ( λέμε τώρα...) δυο πράγματα είναι σίγουρο πως θα είναι: πρώτον Εβραίοι και δεύτερον ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΙ !!!* *Άντε τώρα να γεμίσεις τις κεφάλες αυτών που τους ψηφίζουν, για ποιόν λόγο οι πλούσιοι εβραίοι προωθούν τον κομμουνισμό... Τί να τους πεις; Πως αυτό επιδιώκουν για τον απλούστατο λόγο πως θέλουν την μάζα ( έτσι ακριβώς βλέπουν τον λαό) στην πάντα μακριά από κάθε εξουσία και φουκαράδες
Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;

*Σήμερα δὲν ἔχω πολλὰ νὰ προσθέσω. Ὁ Γεώργιος εἶναι ἄνθρωπος ποὺ δὲν γράφει ὅ,τι κατεβάσει ἡ κούτρα του δίχως ἀποδείξεις. * *Νομίζω πὼς ἀξίζει νὰ μελετήσουν μὲ μεγάλη προσοχὴ τὶς καταγγελίες του, καὶ νὰ φροντίσουμε νὰ διαδοθοῦν. Ἄλλος τέ, ὁ Σεπτέμβριος εἶναι κοντά. * *Οἱ ἀποκαλύψεις ἐξακολουθοῦν!* *Φιλονόη. * *Γράφει ὁ Γεώργιος Μεταξᾶς. * * Τι συνδέει τα παρακάτω:* *Σωκράτη Κόκκαλη,* *Γιώργο Μπόμπολα,**εφημ. Ριζοσπάστη,* *εφημ. Έθνος,* *Περισσό,* * Κα Γκε Μπε και “κερασάκι” στην τούρτα την Μοσσάντ; Στάζι;* *Σωκράτης Κόκκαλης* *Ο πατέρας του Σωκράτη Κόκκαλη, ήταν όλοι τού ίδιου Σατανικού συνδικάτου...   

Τουρκία: Γκρέμισαν νύχτα εκκλησία 400 ετών!!!

- *Η πραγματική εικόνα της Ελληνοτουρκικής φιλίας από την πλευρά της Τουρκίας* - *Ανύπαρκτη η Ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις τουρκικές προκλήσεις εις βάρος του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας* *Η Τουρκία του Ερντογάν, του καλού φίλου των Ελλήνων (και κουμπάρου του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή) δεν διστάζει να προχωρά σε απτά δείγματα των αισθημάτων της απέναντι στην Ελλάδα
Η ΔΗΜΑΡ... ΕΓΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΙΣΙΝ,

Ο ανθελληνισμός της ΔΗΜΑΡ αγγίζει τα όρια της εσχάτης προδοσίας! Ξυπνήστε Ελληνες! Χάνουμε τη Θράκη για συμφέροντα ψηφοθηρίας!


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Ο ανθελληνισμός της ΔΗΜΑΡ αγγίζει τα όρια της εσχάτης προδοσίας! Ξυπνήστε Ελληνες! Χάνουμε τη Θράκη για συμφέροντα ψηφοθηρίας!] *Έχουν ήδη γραφεί αρκετά για την επιλογή του κόμματος της (αυτοφερόμενης ως) Δημοκρατικής Αριστεράς (ή ΔΗΜΑΡ) να καταψηφίσει την τροπολογία περί του διορισμού των ιμάμηδων, μια τροπολογία που την αντιμάχονται με λύσσα το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής και οι μηχανισμοί του, καθώς είναι δεδομένο ότι η υπερψήφιση του διορισμού θα θέσει τις προϋποθέσεις για τον απεγκλωβισμό των ιμάμηδων και ιεροδιδασκάλων του Κορανίου

Η ΔΗΜΑΡ... ΕΓΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΙΣΙΝ, ΔΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΙΝ ΕΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΟΥ...
ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ...

Ενώ τά αριστερά κόμματα καί αποκόμματα τού ιδεολογικού
πεζοδρομίου είναι ενάντια είς τήν Ορθοδοξίαν, επιδεικνύουν
μεγάλον ζήλον διά τήν εξάπλωσιν μεγάλων ψευδοθρησκιών,
παραδίδοντες τήν Ελλάδα είς χείρας φανατικών μουσουλμάνων.
Δέν αγνοούν τήν μετονομασίαν υπό τών Τούρκικων αρχών τής
εν θράκει παρουσίας τών μουσουλμάνων, ώς δήθεν Τουρκικήν
μειονότητα, η οποία θά ζητήσει ανεξαρτησίαν της καί κατ'
επέκτασιν τής ΑΟΖ είς τήν Θράκην. Έχουν μετατρέψει σέ τζαμιά
ιστορικούς Ιερούς Ναούς τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είς
Κωνσταντινούπολιν καί Κύπρον, αλλά καί είς τήν Μ.Ασίαν έν
γέννει καί Πόντον... Έχουν εξαφανίσει τόν Ελληνισμόν τής Πόλης
καί τών υπό κατοχήν νήσων. Καί έχουν επιβάλει τήν τρομοκρατία
είς 20.000.000 κρυπτοχριστιανούς, διά τούς οποίους οί μασόνοι
πολιτικοί μας αδιαφορούν, αντί να τούς παρουριάσουν ώς Έλληνες
είς τήν Τουρκίαν, όπως έπραξαν οί Τούρκοι γιά τά μεμέτια είς τή
Θράκη... Επιθυμούν λοιπόν τά αριστερά κατακάθια - κόμματα καί
αποκόμματα τής αριστερής ψυχασθένειας τού τόπου μας, καί η
συγκυβερνώσα ΔΗΜΑΡ τήν εγκατάστασιν μουσουλμάνων, οί οποίοι
θά μεταβάλουν καί μεταλλάξουν τήν Ελληνική κοινωνία μας, καί οί
οποίοι θά μεταβληθούν όχι σέ Τουρκική μειονότητα, αλλά είς
πλειονότητα, όπως τούτο επιβλήθηκε είν τήν Θράκην...
Ήδη 46 νομαρχίες από τίς 54 έν συνόλω από τό 2004-2010 μειώθηκε
ο Ελληνικός πληθυσμός, ενώ τών μουσουλμανικών αυξάνει,
(βλ.Εξπρές τής Κυριακής 2-9-2012)... Όπως αναφέρουν καί τά
επίκαιρα στίς 30-08-2012 μετά τήν επανέναρξι τής βολής, η πρώτη
ερώτησις πού κατέθεσεν η βουλευτής Β΄Πειραιά τού κόμματος
ΔΗΜΑΡ η κ; Μαρία Γιαννακάκη, (δέν φταίει βέβαια αυτή, αλλά
ο αγράματος λαός πού τήν έβαλε στήν βουλή μέ τήν ψήφο του)
τό θέμα πού τήν προβλημάτιζε αφορούσε τήν επίσπευσιν
ανεγέρσεως μουσουλμανικού Τεμένους.
Συγκεκριμένως η αυτή η αγράμματη είς ότι αφορά τήν ιστορία
τής Χώρας τήν οποίαν υποτίθετε πώς υπηρετεί... ερωτά τούς
αρμοδίους υπουργούς, Πού οφείλεται αυτή η συνεχιζόμενη
κωλυσιεργία επί τού θέματος καί ποιό είναι τό χρονοδιάγραμα
τό οποίο σκοπεύουν νά ακολουθήσουν, γιά τή δημιουργία ιερού;
λατρευτικού χώρου γιά τούς αδελφούς μουσουλμάνους
(λαθρομετανάστες) πού ζούνε είς τήν Αττικήν, (πολιτική κατοχή)
ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες οί νομικές (βλ.αντιεθνικές)
διαδικασίες διά τήν ανέγερσιν του;
Διαυτό η ΔΗΜΑΡ εκπληρώνοντας τήν Σιωνιστικήν εντολήν επιθυμεί
τήν φορολογίαν τής Εκκλησίας καί τής Μοναστηριακής περιουσίας,
καί επικροτεί τά χαράτσια ακόμη καί τών ανέργων... προκειμένου
νά ανεγερθεί Τζαμί, αλλά καί νά ενισχυθούν όλες οί παραθρησκείες
διά νά εξαλείψουν τήν Ορθοδοξία. Διότι δέν τούς απασχολεί τούς
προδότες άν στήν Σαουδική Αραβία επιτρέπετε η ανέγερση Ορθόδοξου
Ναού, καί ούτε είς Τουρκία άν μπορούν νά λειτουργήσουν οί Εκκλησίες
μας, καί έχουμε καί τήν άδεια ανεγέρσεως νέου Ναού, καί πότε επιτέλους
θά ξαναλειτουργήσει στήν Κωνσταντινούπολη η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ...


ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΟΚ! ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ;

αριστεροι κομμουνιστες 1


αριστεροι κομμουνιστες 2

αριστεροι κομμουνιστες 3

αριστεροι κομμουνιστες 4

αριστεροι κομμουνιστες 5

αριστεροι κομμουνιστες 6

αριστεροι κομμουνιστες 7

αριστεροι κομμουνιστες 8

αριστεροι κομμουνιστες 9

αριστεροι κομμουνιστες 10

αριστεροι κομμουνιστες 11

αριστεροι κομμουνιστες 12

αριστεροι κομμουνιστες 13
Πού είναι οι Έλληνες σήμερα;

Το ερώτημα είναι λογικό, αν και προέρχεται από τον απόλυτο παραλογισμό, αφού κοινή 

διαπίστωση είναι πως είτε σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες είτε υπάρχουν 

αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το όνομα που κουβαλούν. *Πού είναι οι Έλληνες;* Βγήκαν

 στον δρόμους για το Πολυτεχνείο. Και πολύ καλά έκαναν. Όμως, τις άλλες ημέρες που 

είναι εξαφανισμένοι; Πού βρίσκονται; Το μοναδικό τους πρόβλημα είναι το… Πολυτεχνείο 

που ανέδειξε πράκτορες ως ηγέτες, που ανέδειξε την λαμογιά ως προαπαιτούμενο της 

επιτυχίας, που ανέδειξε τα μηδενικά και τα πρόσθεσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς εμπόρων

Τώρα που κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος για την παροχή 

ιθαγένειας σε μετανάστες, θα επαναληφθούν οι Δημοτικές εκλογές 

του 2010; 

Εφόσον παράνομα «ελληνοποιήθηκαν» χιλιάδες μετανάστες… ψήφισαν και παράνομα! 

Έγινε αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος και πρέπει να απαιτήσουμε επανάληψη των Δημοτικών εκλογών. Ζούμε σε μια χώρα που όλα τα παράλογα έχουν θέση στη σφαίρα πολιτικής λογικής. Όλα ταπαράλογα και ανθελληνικά διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Όλοι οι Έλληνες πατριώτες αντιδράσαμε δυναμικά την περίοδο εκείνη που ψηφιζόταν το κατάπτυστο νομοσχέδιο που παρείχε ελαφρά τη καρδία την ελληνική ιθαγένειασε μετανάστες που στην πλειοψηφία τους εισήλθαν παράνομα

"Εδώ Πολυτεχνείο": H "εσχάτη πλάνη" της δημοκρατίας, 

χείρων -της πρώτης-της στρατοκρατίας, ως "απαρχής" 

της μεγαλύτερης ληστείας των Ελλήνων.

 *"Η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου .... .θα έπρεπε να καταλήγει στην Βουλή, 

γιατί εκεί μέσα βούλιαξαν όλα τα όνειρα, οι ιδέες και τα οράματα." του Έθνους.]

 *Από εδώ "ξεπήδησαν" -δεν είναι υπερβολή- εξαργυρωτές ιδεών και οραμάτων, που 

τσάκισαν όσους δεν "συνέπραξαν" τα επόμενα χρόνια, στις λαμογιές τους και όσους 

δεν δέχθηκαν να ξεπουλήσουν την συνείδηση τους όπως αυτοί, στο βωμό του χρήματος 

και της αρπαχτής.* *Σήμερα, από σας ρε διαπιστευμένα κομματόσκυλα όλων των 

αποχρώσεων, κλαίωκαι οδύρομαι, όχι μόνον εγώ, ....Η κεφαλή του Σβορώνου... Άλλο ένα τρικ της αριστεράς για το Πολυτεχνείο...!!

Χιλιάδες παιδάκια έχουν καταθέσει λουλούδια στην κεφαλή στο Πολυτεχνείο, νομίζοντας ότι πρόκειται για κάποιον νεκρό της εξέγερσης. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την κεφαλή του καθηγητή πανεπιστημίου Νίκου Σβορώνου, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973 !!! Ο Νίκος Σβορώνος γεννήθηκε το 1911 στη Λευκάδα

Βασίλης Ραφαηλίδης-Στην πραγματικότητα, κανένας δεν έριξε τη χούντα, ούτε «τα παιδιά του Πολυτεχνείου», που τα κάναμε μπαντιέρα για να απαλύνουμε τις ενοχές μας για τη δειλία μας…

*Η άποψη ενός γνήσιου αριστερού...του Βασίλη Ραφαηλίδη, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο βιβλίο του με τον τίτλο «Ιστορία (κωμικοτραγική) του Νεοελληνικού Κράτους 1830-1974», των εκδόσεων του «Εικοστού Πρώτου»: * «Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε σοβαρή αντίσταση κατά της χούντας. Το πράγμα περιορίστηκε σε μια τουριστικού τύπου αντίσταση από το εξωτερικό, όπου πρωταγωνιστούσε, όπως και στο κυρίως ειπείν θέατρο, η πληθωρική Μελίνα Μερκούρη, που το ’παιζε Πασιονάρια… Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η εξέγερση του Πολυτεχνείου ονομάστηκε έπος.


Αν σας άρεσε το θέμα προωθήστε το στους φίλους σας για να τους ενημερώσετε