Video streaming by Ustream ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ομιλίες) ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ... http://apokalipsistora.blogspot.gr/2011/12/blog-post_21.html ...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ...

< ΟΛΑ, ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ >

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ Η ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Τό  Ἱερὸ «Τριήμερο» (Ἀρχή νηστείας Μεγάλης Σαρακοστῆς)

Μέ αὐτὴν τὴν ὀνομασία χαρακτηρίζονται οἱ τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τρεῖς ἡμέρες ἀπόλυτης νηστείας, χωρίς καθόλου φαγητό καί χωρίς νερό (εἰ δυνατόν). Ἀπό πολύ παλιά τόσο στούς ἱερεῖς καί μοναχούς ὅσο καί στούς λοιπούς ᾿Ορθοδόξους χριστιανούς γινόταν αὐτό τό προσκλητήριο: Νά ξεκινήσουν θεληματικά τήν πνευματική τους ἄθληση μ᾿ αὐτόν τόν δυναμικό τρόπο, τό ἱερό Τριήμερο. Μέσα σ᾿ αὐτές τίς τρεῖς ἡμέρες μέ τή στέρηση τῆς τροφῆς αἰσθάνεται ἀναμφισβήτητα ὁ ἄνθρωπος σαφή ἀτονία. ῾Ο σωματικός τόνος μετριάζεται, τά πόδια κόβονται, ἡ γλώσσα ἀδ... περισσότερα »

***************************************

14/2 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ή 27/2 ΜΕ ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ...

Εορτολόγιο (πάτριο)
Σήμερα 14-02
† ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,
 οσ. Αυξεντίου
(Αρχή νηστείας) 
.
..


Ηχος Γ΄ος  Εωθ. 3΄

*ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: ΡΩΜ.ιγ΄11-14,ιδ΄1-4* *ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: MATΘ.στ΄14-21*

Στήν Ευαγγελική μας περικοπή σήμερα...

(Λόγος περί εγκρατείας καί συγχωρήσεως ... )

< Είπεν ο Κύριος... Εάν αφήτε τοίς Ανθρώποις... >
...{κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥ..

[Τή αυτή ημέρα Κατά τό Ορθόδοξο Αγιολόγιον]

 • Ὁ Ὅσιος Μάρων
 • Ὁ Ἅγιος Φιλήμονας ἢ Φίλιππος, ἱερομάρτυρας ἐπίσκοπος Γάζας
 • Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀπὸ τὸ Ψάρι Κορινθίας
 • Ὁ Ἅγιος Δαμιανὸς ὁ μοναχός
 • Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Παϊζάνος
 • Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Τραπεζούντιος
 • Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος μάρτυρας, ὁ ἐν Ῥώμῃ
 • Οἱ Ἅγιοι Δύο Βαλεντῖνοι Ἱερομάρτυρες
 • Ἡ Ἁγία Βαλεντίνη, μάρτυς

 • Ἔζησε στὴν Κωνσταντινούπολη (καταγόταν ἀπὸ τὴν Συρία), στὰ χρόνια του Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ (440) καὶ εἶχε τὸ ἀξίωμα τοῦ Σχολαρίου. Τὸν διέκρινε μεγάλη σωματικὴ δύναμη, εὐπρέπεια ἤθους, ἐπιείκεια, καθὼς καὶ ἄλλες ἀρετές. Ὅμως, ἡ φιλήσυχη διάθεσή του καὶ ὁ πόθος του νὰ καταγίνεται συστηματικότερα μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ θεολογικὲς μελέτες, τὸν ἔφερε στὶς μοναχικὲς τάξεις. Ἄφησε, λοιπὸν τὴν βασίλισσα τῶν πόλεων καὶ ἀποσύρθηκε στὸ ἀντικρινὸ βουνὸ ἑνὸς μικροῦ νησιοῦ καὶ ἐκεῖ ἀσκήτευε. Ὁ Αὐξέντιος ἀπέκτησε τόση πολλὴ ἐκτίμηση ἀπὸ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἀκρίβεια τῶν θεολογικῶν του γνώσεων καὶ τὴν μεγάλη του ἀρετή, ὥστε προσεκλήθη σὰν ἁπλὸς μοναχὸς τὸ 451 νὰ παραστεῖ στὴν Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο στὴ Χαλκηδόνα. Βέβαια ὁ Αὐξέντιος δὲν ἔμεινε στὴ θεωρία μόνο τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ ἦταν καὶ πιστὸς ἐφαρμοστὴς τῆς πίστεως. Διότι, «ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχει, νεκρά ἐστι καθ᾿ ἑαυτήν». Ἡ πίστη, δηλαδή, ἂν δὲν ἔχει καρπὸ ἔργα ἀρετῆς, εἶναι ὅλως διόλου ἀπὸ τὴν ῥίζα της νεκρή. Οἱ καθημερινοί, λοιπόν, ἐπισκέπτες του, ποὺ πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς ἦταν πλούσιοι, τοῦ ἔφερναν ἄφθονα δῶρα καὶ τροφές. Ἐκεῖνος, ὅμως, κρατοῦσε τὰ ἀναγκαῖα. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ μοίραζε στοὺς φτωχούς, ποὺ ἦταν τακτικοὶ «πελάτες» του. Διότι ἤξεραν ὅτι ἀπὸ τὸ στόμα του θὰ ἔπαιρναν τροφὴ ψυχῆς καὶ ἀπὸ τὰ χέρια του τροφὴ τοῦ σώματος. Μάλιστα, ὁ μεγάλος σεβασμὸς πρὸς τὸν ὅσιο ἔγινε αἰτία νὰ ἱδρυθεῖ γυναικεῖο μοναστήρι, στοὺς πρόποδες τοῦ βουνοῦ ποὺ ἀσκήτευε. Ὁ θάνατός του, σὲ μεγάλη ἡλικία, ἦταν γαλήνιος θάνατος δικαίου.

  Εἶχε στήσει τὸ ἀσκητήριό του στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ τῆς ἐπαρχίας Ἀντιοχείας. Ἀλλ᾿ ἡ θερμὴ ἀγάπη του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον, τὸν ἔκανε νὰ κατεβαίνει ἀπ᾿ τὸ ἀσκητήριό του καὶ νὰ περιοδεύει σὲ πόλεις καὶ χωριά, κηρύττοντας τὸ θεῖο λόγο. Ἐπίσης ἔδινε παρηγοριὰ καὶ συμβουλές, συμφιλίωνε καὶ συμβίβαζε, ἅρπαζε πολλοὺς ἀπὸ τὶς παγίδες τῆς πλεονεξίας, ἀπὸ τὸ καμίνι τοῦ θυμοῦ καὶ ἀπὸ τὸ βόρβορο τῆς ἀκολασίας. Καὶ ὅταν ἔφευγε ἀπὸ τὶς πόλεις, ἔρχονταν οἱ πόλεις πρὸς αὐτόν. Καὶ τότε στὸ ἐρημικὸ ἀσκητήριό του ἀκατάπαυστα ἔρχονταν πυκνὲς ὁμάδες ἀνθρώπων, ποὺ ζητοῦσαν γιατρειὰ στὶς διάφορες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀσθένειές τους. Ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς μοναχούς, ὁ Ὅσιος, ἔδειχνε μεγάλο ἐνδιαφέρον. Τοὺς παρακαλοῦσε λοιπὸν καὶ τοὺς ἱκέτευε, νὰ μένουν πιστοὶ στὰ καθήκοντά τους, νὰ εἶναι ὑποδείγματα τῆς πίστης, ζηλευτοὶ τύποι τῆς ἐγκράτειας, φρουροὶ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ θεῖα κάτοπτρα τῆς καλῆς συμπεριφορᾶς. Σὲ τέτοιες λοιπὸν ἀσχολίες, βρῆκε τὸν Μάρωνα ἡ ἀσθένεια, ποὺ τὸν διαβίβασε ἀπ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο στὸν ἄλλο, μὲ ἥσυχη τὴν συνείδηση, ὅτι ἔζησε γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τοὺς συνανθρώπους του.

  Ἡ μνήμη του ἀναφέρεται μόνο στὸν Πατμιακὸ Κώδικα 266. (Ἄλλοι καταγράφουν τὰ δυὸ ὀνόματα σὰν δυὸ ξεχωριστοὺς ἐπισκόπους).

  Ὁ νεομάρτυρας αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ψάρι τῆς Κορινθίας. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἰωάννης καὶ Καλή, καὶ οἱ δυὸ εὐσεβεῖς χριστιανοί. Δώδεκα χρονῶν ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν Σηλυβρία τῆς Θρᾴκης. Ἐκεῖ παντρεύτηκε, ἀπόκτησε παιδιὰ καὶ ἔκανε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ πλανόδιου παντοπώλη. Τοῦρκοι ὅμως συνάδελφοί του, τὸν ζήλεψαν καὶ τὸν συκοφάντησαν ὅτι δῆθεν ἔβρισε τὸν Μωάμεθ. Ἔτσι ὁδηγήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸ 34ο ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Σουλεϊμὰν Α´ (1520-1566), ὅπου ὁμολόγησε μὲ θάῤῥος τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Ἀφοῦ δὲν ὑπέκυψε στὶς κολακεῖες καὶ τὰ βασανιστήρια τῶν Τούρκων, ῥίχτηκε στὴ φωτιὰ καὶ κατόπιν τὸν ἀποκεφάλισαν στὶς 14 Φεβρουαρίου 1554 στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀκολουθία τοῦ νεομάρτυρα αὐτοῦ συνέγραψε ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης ὁ μετέπειτα Λιτῆς καὶ Ῥενδίνης.

  Πατρίδα τοῦ νέου ὁσιομάρτυρα Δαμιανοῦ ἦταν τὸ χωριὸ «Ρίχοβον Ἀγράφων», δηλαδὴ τὸ Μυρίχοβο τῆς ἐπαρχίας Καρδίτσας. Νέος ἀκόμα πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου ἐκάρη μοναχὸς στὴ Μονὴ Φιλόθεου. Κατόπιν πῆγε κοντὰ σ᾿ ἕναν ἀναχωρητή, τὸν Δομέτιο, ὅπου ἔμεινε κοντά του, ἀσκούμενος στὴν ἀρετή, γιὰ τρία χρόνια. Ἔπειτα ἐγκατέλειψε τὴν σκήτη του καὶ ἦλθε στὰ χωριὰ τοῦ Θεσσαλικοῦ Ὀλύμπου καὶ μετὰ τοῦ Κισσάβου καὶ τῆς Λάρισας, διδάσκοντας τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀργότερα ἀποσύρθηκε κοντὰ στὸ χωριὸ Σηλίτζιανη καὶ ἔκτισε μοναστήρι στὸ ὄνομα τῆς ἀποτομῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἔχοντας λοιπὸν σὰν ὁρμητήριο τὸ μοναστήρι του, ἐξακολουθοῦσε τὴν ἀποστολική του δράση. Κάποτε πῆγε σὲ κάποιο χωριό, ποὺ ὀνομαζόταν Βουγαρίνη καὶ συνελήφθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1568. Ὁδηγήθηκε στὴ Λάρισα, ὅπου φυλακίστηκε μὲ διαταγὴ τοῦ Τούρκου ἄρχοντα τῆς πόλης αὐτῆς. Ἐκεῖ μέσα ὑπέστη πολλὰ καὶ σκληρὰ βασανιστήρια. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ δὲν ὑπέκυψε στὶς δελεαστικὲς ὑποσχέσεις τοῦ Τούρκου ἄρχοντα καὶ ἔμεινε σταθερὸς στὴ χριστιανική του πίστη, καταδικάστηκε σὲ θάνατο δι᾿ ἀγχόνης. Τὸ πρωί, ποὺ πῆγαν νὰ τὸν κρεμάσουν, κόπηκε τὸ σχοινὶ τῆς θηλειᾶς καὶ ἔτσι ὅπως ἦταν μισοπεθαμένος τὸν ἔριξαν στὴ φωτιά. Τὴν δὲ στάκτη του μὲ μανία τὴν ἔριξαν στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Πηνειοῦ. Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν στὶς 14 Φεβρουαρίου 1568.

  Ἦταν ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη, ῥάφτης στὸ ἐπάγγελμα καὶ μαρτύρησε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀφοῦ ἔμεινε σταθερὸς στὴ χριστιανική του πίστη, στὶς 14 Φεβρουαρίου 1693. Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ὁ νεομάρτυρας αὐτὸς καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Πλαγιὰ τῆς περιφερείας Πλωμαρίου.

  Ὁ νέος ὁσιομάρτυρας Νικόλαος καταγόταν ἀπὸ τὴν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου, καὶ σὲ μικρὴ ἡλικία ἦλθε καὶ ἐγκαταστάθηκε μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς του σὲ κάποια μικρὴ κωμόπολη Κατίγογι λεγόμενη, τῆς ἐπαρχίας Ἀμασείας καὶ Ἀμισοῦ. Σὲ ἡλικία 18 χρονῶν μεταμφιέστηκε γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ τ᾿ ἀδέλφια του, προκειμένου νὰ πάει σὲ μοναστήρι τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὁ μοναχικὸς πόθος τὸν ἔκαιγε ὑπερβολικά. Ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε καὶ τ᾿ ἀδέλφια του τὸν πάντρεψαν μὲ τὴν βία. Ἡ γυναῖκα του ὅμως πέθανε καὶ τὸν ἄφησε ἔρημο μὲ δυὸ παιδιά, ποὺ τὸ ἕνα πέθανε κι αὐτό, ἐνῷ τὸ ἄλλο τὸ πῆρε ὑπὸ τὴν προστασία του κάποιος συγγενής του. Ἔτσι, μόνος τώρα, ἐργάστηκε πνευματικὰ σ᾿ αὐτὸ ποὺ ποθοῦσε. Ἀπὸ τὴν πολλὴ μελέτη, ἔπαθαν ζημιὰ τὰ μάτια του καὶ πῆγε στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ ἔμαθε θαυματουργικὰ τὴν ἰατρικὴ τέχνη καὶ ὠφέλησε πολλοὺς πάσχοντες. Ἀργότερα ἔγινε μοναχὸς καὶ ἀπέκτησε τὸ προορατικὸ χάρισμα. Ὁ δὲ ἐπίσκοπος Πάφρας Ἀμισοῦ Εὐθύμιος ὁ Ζήλων, διέκρινε τὶς μεγάλες ἀρετὲς τοῦ Νικολάου καὶ τὸν χειροτόνησε ἐπίσκοπο τῶν χωριῶν γύρω ἀπὸ τὴν ἐπαρχία του. Ὅταν τὸν ῥωτοῦσαν οἱ μαθητές του γιατί δὲν ἡσυχάζει καθόλου, αὐτὸς ἀπαντοῦσε: «Φοβᾶμαι, παιδιά μου, τὸν λόγο τοῦ Προφήτη, ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου ἀμελῶς». Ποίμανε τὸ ποίμνιό του 4-5 χρόνια, ὥσπου τὸν συνέλαβαν οἱ Τοῦρκοι σὰν κακοῦργο. Οἱ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ βρῆκαν τρόπο νὰ τὸν ἐλευθερώσουν, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀρνήθηκε. Διότι ἄγγελος Κυρίου τοῦ εἶπε νὰ βαδίσει μετὰ χαρᾶς στὸ μαρτύριο. Μετὰ δὲ ἀπὸ πολλὰ βασανιστήρια, ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὶς 14-2-1920 σὲ ἡλικία 66 χρονῶν. Τὰ θαύματά του καὶ μετὰ τὸν θάνατό του εἶναι ἐπίσης πολλά.


  Ἡ διάκριση αὐτῶν τῶν Ἁγίων δὲν εἶναι σαφής. Ὁ πρῶτος ἦταν κληρικὸς τῆς Ῥώμης καὶ μαρτύρησε κατὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ Κλαυδίου Β´. Ὁ δεύτερος ἦταν ἐπίσκοπος Τέρνι καὶ μαρτύρησε στὴ Ῥώμη. Τὰ δὲ λείψανά του ἀνακομίστηκαν στὴν Τέρνι. Στὴ Δύση, καθὼς καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους μὴ Ὀρθόδοξους λαούς, ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου θεωρεῖται ἑορτὴ τῶν ἐρωτευμένων, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν συγκεκριμένων ἁγίων. Πιθανότατα ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ συνδέεται ἡ μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ ζευγαρώνουν τὰ πουλιὰ ἢ καὶ μὲ τὴν γιορτὴ τῆς γονιμότητας ποὺ ἑορταζόταν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους στὶς 15 Φεβρουαρίου (Λουπερκάλια).

  Σὲ κάποιο ἁγιολόγιο ἀναφέρεται αὐτὴ τὴν μέρα καὶ ἡ μνήμη τῆς πιὸ πάνω ἁγίας. Πιθανότατα εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ προφανῶς συγχέεται μὲ τὴν μνήμη τῶν πιὸ πάνω δυὸ Ἁγίων Βαλεντίνων
 • *************

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η απαρχή της αυστηρής νηστείας
Τα τελευταία χρόνια, όμως, η πραγματική έννοια της ημέρας αυτής έχει αλλοιωθεί, γιατί οι άνθρωποι στην προσπάθεια τους να τηρήσουν τις παραδόσεις που απορρέουν από αυτήν και να «νηστέψουν», καταφεύγουν σε γαστριμαργικές συνήθειες, καταναλώνοντας ως εδέσματα μεγάλες ποσότητες με οστρακοειδή, θαλασσινά και άλλες λιχουδιές, ψημένα στα κάρβουνα και συνοδευόμενα με άφθονο κρασί. 

Κατόπιν ακολουθεί ο ξέφρενος χορός, τα τραγούδια και η διασκέδαση με όποιον τρόπο μπορεί ο νους να συλλάβει και με παγανιστικά και αρχαία έθιμα, τα οποία φυσικά και δεν πρέπει να ξεχαστούν μια και είναι μέρος του πολιτισμού μας, όμως να δίνεται σε αυτά η ιστορική και όχι η λατρευτική σημασία, που δεν τους αρμόζει.

Επίσης, επ' ουδενί, δεν πρέπει να αφήνουμε όλα αυτά τα έθιμα του τόπου μας, καλυμμένα περιέργως και κακώς εννοουμένως με την θρησκεία μας, και με την ανοχή πολλές φορές της Εκκλησίας, που όλα τα χρόνια μένει απλός θεατής της φρενίτιδας του κόσμου, να συνδυάζονται από άγνοια ή υστεροβουλία, με την καθαρότητα της ημέρας αυτής, με παραδόσεις και έθιμα παντελώς έξω από τον χριστιανισμό. Αυτό όμως είναι εντελώς λανθασμένο. Καθαρά Δευτέρα σημαίνει ημέρα πλήρους νηστείας, ενδοσκόπησης και περισυλλογής, παλαιότερα δε ακόμα και την Καθαρά Τρίτη και την Τετάρτη οι πιστοί δεν έτρωγαν και δεν έπιναν τίποτε. Ήταν για αυτούς τους ανθρώπους, η είσοδος και οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πολύ σημαντικές και απόλυτα συνυφασμένες με αυστηρότατη νηστεία και εσωτερική κάθαρση.

Γενικότερα η περίοδος της μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος αυστηρής νηστείας. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή οι χριστιανοί, σύμφωνα με την Εκκλησία, δεν πρέπει να καταναλώνουν λάδι και κρασί. Επιτρέπονται όμως, μόνο Σάββατο και Κυριακή καθ’ όλη την περίοδο της Τεσσαρακοστής. Αυτές είναι οι επιταγές των Πατέρων της Εκκλησίας μας και εμείς πράττουμε «κατά το δοκούν» και ανάλογα με τις δυνάμεις μας.

Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον, ἐργασάμενη φερώνυμε, τὴν ὁμώνυμόν σου πίστιν, εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, Παρασκευὴ Ἀθληφόρε· ὅθεν προχέεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Τήν πάσαν ἐλπίδα μου, εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μέ ὑπό τήν σκέπην σου
********************************


ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ

Η Αγία μας Εκκλησία όρισε και κάποια ιδιαίτερα Σάββατα να είναι αφιερωμένα εξαιρετικά στις μνήμες των κεκοιμημένων μας και μάλιστα «των απανταχού της Οικουμένης», τα οποία ονομάζει Ψυχοσάββατα. Η «δέησις υπέρ των κεκοιμημένων τω Σαββάτω των ψυχών» είναι γνωστή ως Ψυχοσάββατο. Η δέησις γίνεται κατά τον εσπερινό της Παρασκευής στον οποίο μνημονεύονται όλες οι ψυχές των κεκοιμημένων μας «απ’ αρχής και μέχρι των έσχατων» όπως αναφέρει και η εκτενής συναπτή. Ο άγιος Νεκτάριος αναφέρει σχετικά: «Η ημετέρα Εκκλησία από της ιεράς ταύτης διδαχθείσης παραδόσεως μακράν του να νομίζη τα εαυτ... περισσότερα »
**********************

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
ότι δέν πρέπει νά ξεχαστεί...

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ

Οἱ «φιλέλληνες» καὶ τὸ… Ψευτορωμέῃκο

Πολὺ πρὶν τὴν ἐπαναστάση τοῦ 1821 ὁ Ῥήγας εἶχε ὀραματισθὴ μία ἀναγεγενημένη Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία εἶναι ἕνας γίγαντας μὲ πήλινα πόδια. Οἱ ἐξισλαμισμοὶ πληθαίνουν. Τὸ γένος φαίνεται ἔτοιμο νὰ ἀνταπεξέλθῃ στὰ κελεύσματα τῶν καιρῶν. Ὁ Ἀλεξ. Ὑψηλάντης θυσιάζει τὴν στρατιωτικὴ του σταδιοδρομία στὸν βωμὸ τῆς Λευτεριᾶς καὶ βροντοφωνάζει τὸ σύνθημα «μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος» στὸ Ἰασιο τῆς Μολδοβλαχίας. Ὀξυδερκὴς ὢν καὶ πεφωτισμένος στρατιωτικὸς ἐπιλέγει τὴν καταλληλοτερη τοποθεσία, ἐκεῖ… δίπλα στὴν Βασιλεύουσα... Λίγους μῆνες πρωτύτερα, μετὰ τὴν ἧττα τῶν Τ... περισσότερα »


Το μανιφέστο ... 25 MAPTIOY 1999 ... ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
45 κεφάλαια, διά τό τί πρέπει νά πράξουμε,
διά τήν επανασύσταση τής Ρωμηοσύνης.

- ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ -

<ΤΙΣ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΥ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΜΟΥ ΠΗΓΗΝ ΔΑΚΡΥΩΝ, ΚΑΙ ΚΛΑΥΣΟΜΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΣ>

Συνοπτικός κατάλογος
«» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «»
1) Ομοσπονδιακό Κράτος -σέ πρώτη φάση πολιτική ένωση-
(ΕΛΛΑΔΑ – ΣΕΡΒΙΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ) Βλ. χάρτα τού Ρήγα.

2) Έξω από τό ΝΑΤΟ καί τήν Ε.Ε (ΕΟΚ) Μέ ακύρωση όλων τών αντι-
συνταγματικών συμφωνιών από τό 1975 καί δώθε, μέ Ε.Ε & ΝΑΤΟ,
καί επαναφορά τού Συντάγματος στήν κατάσταση τού 75 )

3) Επαναπροσδιορισμός τής συνεργασίας μέ τήν Ρωσία

4) Παρουσία τού Ρωσικού στόλου στό Αιγαίο

5) Αγορά οπλικών συστημάτων από τήν Ρωσία

6) Δημιουργία Ελληνικής Βαριάς πολεμικής βιομηχανίας

7) Επαναλειτουργία όλων τών Ναυπηγείων μέ Έλληνες εργάτες,
πρός εξοπλισμό τού Ναυτικού.

8) Ανάπτυξη δημοσίων έργων πρός καταπολέμηση τής ανεργίας
& κατάργηση του Φ.Π.Α στην παραμεθόριο περιοχή

9) Παραγωγή πετρελαίου από τό Αιγαίο καί τό Ιόνιο
& παραγωγή ουρανίου από τήν Μακεδονία

10)Κοπή Νέου Εθνικού –Σκληρού – Νομίσματος

11)Ανασχηματισμός τού κρατικού μηχανισμού

12)Επαναπροσδιορισμός τού δημοσίου τομέα

13)Κατάργηση τού μονίμου καθεστώτος

14)Επανεξέταση τών εισαγωγών βάσει τών εξαγωγών μας

15)Νέο μισθοδοτικό καθεστώς τύπου ΑΚΟΡΤ

16)Δωρεάν Πρώτη κατοικία είς τούς πολύτεκνους

17)Δάνειο πρώτης κατοικίας σέ κάθε νέο ζευγάρι

18)Κατάσχεση τού σπιτιού σέ περίπτωση διαζυγίου

19)Μετατροπή τών ΚΑΠΗ σέ παιδικούς σταθμούς
& πολύτεκνη μέριμνα μέ μόνη προϋπόθεση τό τρίτο παιδί

20)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ. * Πρός τά νεογέννητα
& Κρατική παιδοτροφική μέριμνα έως καί μετά τόν στρατό

21)Πρόγραμμα ένταξης & απομάκρυνσης αλλοδαπών καί προσφύγων

22)Απέλαση όλων τών διαφωνούντων καί τών περιτμημένων

23)Εφαρμογή τού Συντάγματος στό Εκκλησιαστικό Πρόβλημα *

24)Μεταφορά τής πρωτεύουσας στήν Θεσσαλονίκη
έως επανακτήσεως τής Πόλης

25)Αλλαγή τής Σημαίας μέ τής επαναστάσεως τού 21 & μέ Δικέφαλο

26)Ελληνορθόδοξη παιδία καί επαναφορά αρχαίων & κατηχητικών

27)Περιορισμός τής δωρεάν παιδείας μέχρι καί τήν δευτεροβάθμια

28)Δημιουργία ιδιωτικών Λυκείων καί Πανεπιστημίων

29)Ίδρυση Ελληνορθόδοξης σχολής βάση τής ιδικής μας Παραδόσεως
Θεολογικής καί φιλοσοφικής ( Πανευρωπαϊκού κύρους)

30)Εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας μέ τήν συμμετοχή τού λαού *
- ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ -

31)Ποινικοποίηση, όλων τών προεκλογικών εξαγγελιών

32)Επιλογή προσώπων στήν Κυβέρνηση από όλα τά κόμματα

33)Κληρικός – Αξιωματικός – Ακαδημαϊκός στά αντίστοιχα υπουργεία

34)Επαναπροσδιορισμός τού ρόλου τού Βασιλιά ή τού Προέδρου Δημοκρ.

35)Οικονομικός έλεγχος παρελθόντων πολιτικών
– ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ –

36)Απόκλιση από τήν πολιτική τών παιδιών τών πολιτικών

37)Επαναπροσδιορισμός τού ρόλου σωματείων καί συνδικάτων
μέ απαγόρευση τής συμμετοχής κομματικών στελεχών είς αυτά

38)Διαρκές Εθνικό συμβούλιο ασφαλείας καί αποφάσεων
απαρτιζόμενο από όλους τούς αποχωρούντας πρωθυπουργούς

39)Επιστράτευση διαρκείας από τόν στρατό όλων τών ζητιάνων
εκτός τών αναπήρων καί υπό όρους ΚΑΝΕΝΑΣ ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

40)Επιστράτευση πενταετίας, Αλλόθρησκοι καί αντιρρησίες
σέ οχυρωματικό πρόγραμμα τού στρατού

41)Αναδιάρθρωση καί ανασυγκρότησή τού στρατεύματος, & κατάργηση
τού τελωνιακού καθεστώτος & τής φορολογίας διά τούς στρατιωτικούς.

42)Κατασκευή ηλεκτρονικών συνόρων & Δικαίωμα Παλλαϊκής άμυνας

43)Αστυνομική παρουσία γιά τήν καταπολέμηση τών ναρκωτικών
σέ όλα τά σχολικά ιδρύματα τής χώρας

44)Κατασκευή-μεταφορά φυλακών στίς βραχονησίδες

45)Ενιαία ασφάλιση καί συνταξιοδότηση κατά φορολογική κλίμακα,
μέ αναγκαίες διαδικαστικές νέες ρυθμίσεις *

Μέ Πατρικό πόνο
Πατέρας Ιωάννης
Άς ενεργήσει ο καθένας τό ταχύτερον από τής
θέσεώς του πρίν είναι αργά διά τήν Πατρίδα

«Όταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού και δεν εισακούη τα παράπονά του, το να κάμη ο λαός ή κάθε μέρος του λαού επανάστασιν, να αρπάζη τα άρματα και να τιμωρή τους τυράννους του, είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητον από όλα τα χρέη του»...* Ρήγας Φερραίος *

Αγαπητοί μου Φίλοι της αγωνιζόμενης Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...

Το τελευταίο διάστημα, πολλοί αναγνώστες και αναγνώστριες των άρθρων μου, μέσω e-mail, μου επισημαίνουν με πολύ ευγενικό τρόπο τα εξής: Δεν πρέπει να στέκομαι μόνο σε αναλύσεις των σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, εδώ και έξι χρόνια (εξ αιτίας των επαχθών μνημονίων) αλλά να προτείνω και λύσεις – σχέδια, που θα μας οδηγήσουν έξω απ’ αυτά. Ανταποκρινόμενος σε αυτό το κάλεσμα των φίλων αναγνωστών, απεφάσισα να σας παρουσιάσω και να το θέσω υπό την κρίση σας, ένα σχέδιο διάσωσης της χώρας μας !!! Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίασή του, θα μου επιτρέψετε, να σας διηγ... περισσότερα »

Η διεκδίκηση των Ελληνικών εδαφών έπρεπε να αποτελεί πρώτιστο στόχο και Εθνική γραμμή κι όχι να χλευάζεται ως Εθνικισμός.   Η Τουρκια παραποιει ακομη και την ιστορια, διεκδικει Ελληνικα εδαφη.* *και τα ασπονδυλα που μας κυβερνουν συνεχιζουν τα περι καλου κλιματος* *και τα περι ελληνοτουρκικης φιλιας.*  *Οταν καποιοι τολμησουν να μιλησουν για την αληθεια και την ελληνικοτητα των εδαφων που κατεχει η Τουρκια τοτε οι τουρκολαγνοι τους αποκαλουν* *εθνικιστες, ρατσιστες και οτι αλλο διαθετει το λεξιλογιο τους.* *Η διεκδικηση των ελληνικων εδαφων επρεπε να αποτελει* *... περισσότερα »

οί πρώτες άμεσες ενέργειες πού απαιτούνται:
Οι πιο κάτω Στόχοι νομίζω ότι είναι οι κυρίαρχοι και αυτοί που απασχολούν την πλειοψηφία του Λαού
όπως εκφράζονται είδη από αγανακτισμένους πολίτες...
Επιτακτική ανάγκη νά δημιουργηθεί μία Πατριωτική οργάνωση... καί υπο τήν πίεση Πατριωτικών ενεργειών νά απελαθούν άμεσα όλοι οί μουσουλμάνοι από τήν Ελλάδα... Τό επόμενο βήμα νά χαράξουμε ΑΟΖ καί νά παραχωρήσουμε στήν Ρωσία τουλάχιστον ένα νησί γιά Βάση στό Αιγαίο...

 καλώ τούς Συμπατριώτες μου από τούδε καί έως καταρρεύσεως τού αντισυνταγματικού καθεστώτος... στήν δημιουργία ενός κινήματος διαφυλάξεως τών Συνταγματικών αρχών, καί επαναφοράς λειτουργίας τού κράτους στήν βάση αυτών τών αρχών... αρνούμενοι άπαντες οί συντασσόμενοι είς τό κίνημα, τήν υποταγή τους είς τούς αντισυνταγματικούς - παράνομους νόμους πού επιβάλει τό σημερινό καθεστώς ...
τά σύνορα αυτής τής ελεύθερης Ελλάδος θά είναι τά σύνορα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τήν οποία περιφρονεί τό αντισυνταγματικό καθεστώς τής Αθήνας...
ο στόχος μας είναι νά εφαρμοστεί τό σύνταγμα σέ όλους τούς ελεύθερους Έλληνες οί οποίοι πλέον δηλώνουμε ανυπακοή σέ ότι αντισυνταγματικό εφαρμόζετε στήν χώρα μας η οποία είναι υπό κατοχήν..
Τήν νόμιμη ανυπακοή μας στούς αντισυνταγματικούς νόμους δηλώνουμε επίσημα μέ δικόγραφο πρός κάθε εκτελεστική καί δικαστική αρχή (καί πρός κάθε αρμόδια εθνική, ή διεθνή) ότι είμαστε υποδουλωμένοι, ότι θά αντισταθούμε μέ οποιονδήποτε δυνατό τρόπο μέσα στά όρια τού Συντάγματος, γιά τήν απελευθέρωσή μας, ότι από σήμερα εφαρμόζουμε στήν πράξη τό άρθρο 120 του συντάγματος (δηλαδή, ότι ήδη εφαρμόζουμε τό σύνταγμα) καί ότι σταματάμε νά πληρώνουμε φόρους έως ότου απελευθερωθεί η πατρίδα μας. καί αποκατασταθεί πλήρως η τιμή καί η αξιοπρέπεια τών ιερών δεσμεύσεων πού υποχρεούται η πολιτεία να τηρεί απέναντι στόν πολίτη...
ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ
1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ πχ 200
3. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 8

4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10ΕΤΙΑΣ

5. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞΤΡΑ

6. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

7. ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

8. ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ

9. ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ (ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΘΟΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

10. ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ


ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ, ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
1. Την απονομιμοποίηση της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος που ευθύνεται για την κατάρρευση της χώρας.
2. Την κήρυξη του Χρέους ως Επαχθούς ή την άρνηση της ύπαρξης Χρέους
3. Την απόδοση Ποινικών και Αστικών Ευθυνών στους Πραγματικούς Ενόχους
4. Την εισαγωγή στη χώρα πολιτικών συνθηκών πραγματικής Δημοκρατίας
5. Τη συγκέντρωση, σε ενδεχόμενες εκλογές, των ψήφων αμφισβήτησης και άρνησης
της πολιτικής εξουσίας(είτε κυβερνητικής είτε αντιπολιτευτικής), που οδήγησε τη χώρα
σε οικονομική καταστροφή και αδιέξοδα πρωτοφανή στα ιστορικά χρονικά.
6. ο νέος Πρωθυπουργός να αναλάβει άμεσα τά παρακάτω...
- Να ανακοινώσει εντός ωρών, την ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ σε όλο το εύρος της.
- Να θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σε κόκκινο συναγερμό, για να μην αφήσει σε κανέναν στη γειτονιά να νομίζει ότι εδώ κατοικούν πρόβατα που φοβούνται τον ίσκιο τους.
- Να ανακοινώσει την διερεύνηση του Εγκλήματος της προσφυγής της χώρας στα Μνημόνια και ότι οι ένοχοι θα πάνε φυλακή.
- Να ξεκαθαρίσει στους μπετατζήδες και τους παλαιοεφοπλιστές καναλάρχες ότι αν θέλουν άδεια εκπομπής και αναμετάδοσης, θα πρέπει να καταβάλλουν τίμημα. Και αν δεν το καταβάλλουν, να δεσμευτεί ότι θα τους κλείσει.
- Να διακηρύξει ότι οι λαθρομετανάστες έχουν διορία 6 μηνών να εγκαταλείψουν τη χώρα με όποιο μέσο μπορούν και για όποιο προορισμό επιθυμούν. Η Ελλάς δεν θα τους εμποδίσει. Μετά το εξάμηνο, θα αρχίσει κυνηγητό, με τους κανόνες εμπλοκής της αστυνομίας και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας πλήρως απελευθερωμένους.
- Να δηλώσει ότι θα καταργήσει άμεσα το νόμο Ραγκούση. Και μιας και η νέα Βουλή είναι αναθεωρητική, να δεσμευτεί με χρονοδιάγραμμα, ότι, μεταξύ άλλων, θα καταργήσει το άρθρο περί ευθύνης Υπουργών και θα άρει οριστικά και ρητά τη μονιμότητα στο δημόσιο και για τους νεοεισερχόμενους και για τους υφιστάμενους. Ας το πει στη Βουλή «Κανείς δημόσιος υπάλληλος δεν πρόκειται να απολυθεί επειδή το λέει η Τρόϊκα. Αλλά θα είμαι εγώ που θα υπογράψω τα διατάγματα για να απολυθείτε όλοι, αν δεν σοβαρευτείτε».
- Να φέρει άμεσα νέο φορολογικό νόμο, δίκαιο με τους συνεπείς και σκληρό με τους φοροφυγάδες καθώς και νέο επενδυτικό νόμο, που θα προστατεύει την υγιή επιχειρηματικότητα και την επενδυτική δραστηριότητα.
- Να απευθυνθεί στους Έλληνες, στην Ελλάδα και στον κόσμο και να ζητήσει συστράτευση και εθνική ομοψυχία.

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ... ΤΩΡΑ

καταγγελία κατά τού διαρκούς κακουργήματος τής βίαιης καταπάτησης του Συντάγματος και εφαρμογή του Άρθρου 120

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
καταγγελία κατά τού διαρκούς κακουργήματος τής βίαιης καταπάτησης του Συντάγματος και εφαρμογή του Άρθρου 120 30 Ιουλίου 2014 μέ Αρ.Πρωτ. 1034/2/1 από 24/11/11 καί 5/5/12 καί 13/6/12 Ιερή δήλωση εφαρμογής του Άρθρου 120 και καταγγελία κατά του διαρκούς κακουργήματος καταπάτησης του Όρκου . ΑΝΑΦΟΡΑ -ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36 ΚΑΙ 40 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...............................................................  Όνομα: ........................Επώνυμο: ...................ΌνομαΠατρός........  περισσότερα »


ΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*Τοὺς τελευταίους µῆνες ἔχει ἀνοίξει ὁ δηµόσιος διάλογος γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος, τὸ ὁποῖο ἀναθεωρήθηκε τελευταία φορὰ τὸ 2008. Ἡ ἀρχὴ τοῦ δηµοσίου αὐτοῦ διαλόγου ἔγινε τὸν Ἰούνιο ε.ε. ὅταν κυκλοφορήθηκε ὡς ἔνθετο τῆς ἐφηµερίδας «Καθηµερινὴ τῆς Κυριακῆς», ἀλλὰ καὶ ὡς αὐτοτελὴς ἔκδοση ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Μεταίχµιο» µία πρόταση ριζικῆς ἀναθεώρησης τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος µὲ τὸν φιλόδοξο τίτλο «Ἕνα καινοτόµο Σύνταγµα γιὰ τὴν Ἑλλάδα».* *Στὴ συνέχεια, τὴν 25η τοῦ Ἰουλίου ἐ.ἔ., ὁ πρωθυπουργὸς σὲ ὁµιλία του στὴ Βουλὴ προανήγγειλε τὴ δηµιουργία ἑνὸς νέου Συντάγµατος, ποὺ θὰ ὁδ... περισσότερα »

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΥΠΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Στο σημείο που φθάσαμε το ΜΟΝΟ που μας ΣΩΖΕΙ είναι η στάση πληρωμών προς τα αρπακτικά τους δανειστές της Σιωνιστικής Τρόϊκα του ΡΟΤΣΙΛΝΤ, και ας χαρακτηρισθεί αυτό «πιστωτικό γεγονός». «Ο βρεμένος τη βροχή δεν τη φοβάται», λέει ο Λαός. Εδώ χανόμαστε, το πιστωτικό γεγονός μας μάρανε;;; Ίσα-ίσα που θα τους κάνουμε διεθνώς ρεζίλι τους «εταίρους» στην Ε.Ε. &amp; Ευρωζώνη!!! Μας χρεοκόπησαν για να μας δανείζουν, για να βρεί πελάτες το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, &amp; η Ευρωζώνη, όλοι αυτοί είναι ιδιοκτησία του ΡΟΤΣΙΛΝΤ προέδρου της παγκόσμιας Σιωνιστικής Δικτατορίας, αλλά και για να μας αρπάξουν χρυσό, πετρέλ...περισσότερα »


ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
Να γίνει ποινικό αδίκημα η πολιτική απάτη και η εξαπάτηση των ψηφοφόρων *Τελικά η πολιτική απάτη στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι είναι μια ανίατη ασθένεια, με γενεσιουργό αιτία τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη της χώρας, το Σύνταγμα της Ελλάδος. Πέραν του ότι το ίδιο το σύνταγμα περιέχει απαράδεκτες και άκρως αντιδημοκρατικές προβλέψεις, όπως η παράβαση της αρχής της ισονομίας, αφού μερικοί πολίτες -πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές- είναι περισσότερο «ίσοι» από όλους τους άλλους, αλλά και δεν διασφαλίζει την ισότητα της ψήφου*, δεν έχει καμία πρόβλεψη για την πολιτική απάτη, με αποτέλεσ...περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ...
*κόμματα αποκόμματα - σκουπίδια καί πτώματα...* *ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΥΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ... ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ.* *O μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας σήμερα είναι η ουτοπική ελπίδα των Πολιτών της – την οποία συντηρούν πολύ έξυπνα οι δανειστές, επειδή εξυπηρετεί όσο τίποτα άλλο τα συμφέροντα τους, μαζί με τον εκφοβισμό που επιχειρείται μέσω της γειτονικής μας χώρας. Η πατρίδα μας έχει εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, καθώς επίσης πολιτισμικής της κατάρρε... περισσότερα »

Δέν δικάστηκε καί δέν τιμωρήθηκε κανένας, διότι ο λαός δέν ξεσηκώθηκε ακόμη... ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ..!
Ποτέ δέν θά δικαστεί κανένας πολιτικός προδότης... Τά δικόγραφα καί οί μηνύσεις δέν τούς φοβίζουν, διότι όλοι οί δικαστικοί είναι υπάλληλοί τους...
Ο Λαός πρέπει νά τούς δικάσει, μέ ένα πανΕλλαδικό κίνημα καί νά μπούνε όλοι οί προδότες φυλακή...
τό κίνημα έπρεπε νά γίνει Χθές... αύριο είναι είδει η καταστροφή τής χώρας... ο λαός πρέπει νά κατανοήσει πώς δέν χρειαζόμαστε στημένες εκλογές... επιτακτική ανάγκη είναι νά μπούνε φυλακή οί κλέφτες πού καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα καί όλοι όσοι υπέγραψαν μνημόνια καί ξεπούλησαν τήν χώρα...
Το πολιτικό προσωπικό πρέπει να πονέσει για να καθαρθεί το πολιτικό σύστημα. Θα έλεγα ότι πρέπει να πάνε στη φυλακή όλοι οι πρωθυπουργοί της περιόδου του ευρώ... Ας θυμηθούμε μία παλαιότερη συνέντευξη του καθηγητή Γιώργου Κοντογιώργη που αφορά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας που παραμένει το ίδιο. Μόνον οι πρωταγωνιστές της πολιτικής τάξης αλλάζουν... Μια ανακυκλώσιμη σούμα λοιπόν: 1. ΟΛΑ τα κόμματα του Kυνοβουλίου αλλά και τα περισσότερα που είναι εκτός, έχουν το ίδιο αφεντικό: Ρόθτσιλντ. 2. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνοι που ανέλαβαν να φέρουν τη Χώρα στο χείλος της καταστροφής. 3. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε να δώσει τη "χαριστική βολή". 4. ΟΛΑ τα κινήματα και τα συνδικάτα έχουν το ίδιο αφεντικό... Mόνο μέ μέ ένα κίνημα πού δέν θά εμπλέκονται σ'αυτό πολιτικά πρόσωπα πού δούλεψαν γιά τήν εδραίωση μνημειακών κομμάτων θά ήταν δυνατόν νά ακυρώσει τά μνημόνια, καταδικάζοντας όλους τούς προδότες τών μνημονίων...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ

ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ:Πραγματικά πυρά εναντίον των μουσουλμάνων μεταναστών!

«Ταινία προσεχώς» για την υπόλοιπη Ευρώπη αποτελεί η κατάσταση που έχει ξεφύγει από τον έλεγχο των σουηδικών αρχών... λόγω της ανεξέλεγκτης δράσης οργανωμένων ομάδων μουσουλμάνων μεταναστών,που προβαίνουν σε ιδιαίτερα αξιόποινες πράξεις , σύμφωνα με τον βρετανικό τύπο. Η πρωτεύουσα της Σουηδίας έχει βυθιστεί στο χάος εδώ και ημέρες καθώς η αστυνομία αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρά κατά την διάρκεια διαδηλώσεων σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου. Οι τρομακτικές σκηνές έλαβαν χώρα μετά την αντίδραση του πρωθυπουργού της χώρας, Στέφαν Λεβέν, εναντί... περισσότερα »


Κυρά Τασία ΙΔΟΥ τα χάλια σου. Άγριες συμπλοκές με ρόπαλα και σιδερόβεργες μεταξύ αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη

*Άγριες συμπλοκές μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε μετά το μεσημέρι του Σαββάτου στο ΚΕΠΑ στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο καβγάς ξεκίνησε όταν ένα Σύρος..* * ζήτησε από έναν Αφγανό να του δανείσει ένα ηχείο προκειμένου να ακούσει μουσική. Ο Αφγανός του απάντησε ότι δεν μπορεί να του το δώσει και τότε ο Σύρος του επιτέθηκε μαζί με την παρέα του. Η συμπλοκή επεκτάθηκε με περισσότερα από 100 άτομα να παίρνουν μέρος σε αυτήν. Αρκετοί από τους εμπλεκόμενους πήραν στα χέρια τους ρόπαλα και σιδερόβεργες, ενώ κάποιοι από αυτούς έφτασαν μέχρι το αστυνομικό κου...περισσότερα »


ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΕΝΟΧΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΙΣΑΙ ΜΠΡΑΡΜΠΑ ΦΩΤΗ - ΚΟΥΒΕΛΗΣ: ΕΙΠΑ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ...

Διαψεύδει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 αλλά δηλώνει, για πρώτη φορά, ξεκάθαρα πόσο ψυχοπαθής είναι διότι, συνειδητά με τη στάση του οδήγησε τη χώρα στις εκλογές για να κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του. Ο Φώτης Κουβέλης, ο «ήσυχος πολιτικός» που έγινε «μοιραίος», συνεχίζει να στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και να εμπιστεύεται τον αρχηγό του, χωρίς να μετανοιώνει για τις επιλογές του: «Αυτοκριτική θα έκανα από την ώρα που θα αισθανόμουν ότι έχω κάνει κάτι που δεν αντιστοιχεί σε αυτά που πιστεύω». Παράλληλα βλέπει με θετική ματιά τις απόψεις του Νίκου Φίλη, για έναν διάλ... περισσότερα »


Ἀποσύρουν οἱ 16 βουλευτὲς τῆς Ν.Δ. τὶς ὑπογραφὲς ἀπὸ τὴν ἐρώτηση γιὰ τὸ «τάμα τοῦ ἔθνους» λόγω «δυσμενῶν σχολίων»

Ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀπόσυρση τῶν ὑπογραφῶν δόθηκε ἀπὸ τὸν θαμώνα τῆς λέσχης Bilderberg Κυριάκο Μητσοτάκη! Δυστυχῶς ἡ ἐθνική μας ἀντιπροσωπεία ἀποδεικνύεται κατώτερή των περιστάσεων! Κάνουν ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νὰ ἀποσυνδέσουν τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν λειτουργία τοῦ Κράτους.... Ἀποσύρουν τὴν ὑπογραφή τους ἀπὸ τὴν ἐρώτηση ποὺ κατέθεσαν γιὰ τὸ «τάμα τοῦ ἔθνους» οἱ 16 βουλευτὲς τῆς Ν.Δ.. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ κόμματος ὕστερα ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις καὶ τὰ δυσμενῆ σχόλια ποὺ ὑπῆρξαν. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὴν ἐρώτηση ἔχουν ὑπογράψει οἱ Σάββας Ἀναστασ... περισσότερα »


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ»

*Ακούω με ενδιαφέρον, ειδικά στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, τους ειδικούς και υπουργούς να εξηγούν και να ξανα-εξηγούν πώς θα δουλέψει το καινούργιο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο το «αφορολόγητο» των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών θα «κτίζεται» μόνο με τη χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ενώ αν δεν καλύπτεται το σχετικό ποσό, τότε ο φορολογούμενος θα τιμωρείται με φόρο στο υπολειπόμενο ακάλυπτο ποσό.* *Αυτό παρότι το ελληνικό κράτος συνεχίζει να προμηθεύει τους Έλληνες φορολογούμενους χαρτονομίσματα και ενώ δεν έχει αποσύρει τη χρήση των νομίμων αποδείξεων.* *Πιο περίεργο ε... περισσότερα »

Μαρίν Λεπέν: «Δεν υπάρχει πια δεξιά και αριστερά αλλά πατριώτες και παγκοσμιοποιητές»

*Η πρόεδρος του γαλλικού Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν δήλωσε την Κυριακή απευθυνόμενη σε τουλάχιστον 3.000 υποστηρικτές της που φώναζαν το σύνθημα «αυτή είναι η χώρα μας» ότι μονάχα εκείνη θα τους προστατεύσει από τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και την παγκοσμιοποίηση, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος τον προσεχή Μάιο.* *«Αυτό που διακυβεύεται σε αυτήν εκλογική αναμέτρηση είναι εάν η Γαλλία μπορεί να είναι ένα ελεύθερο έθνος» είπε η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς στους υποστηρικτές του κόμματός της κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στη Λιόν, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων με αφορμή ... περισσότερα »

Η ΚΥΠΡΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: "ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΠΟΙΚΙΖΟΥΝ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΜΕ ΚΟΣΟΒΑΡΟΥΣ! ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ"

*Η Κύπρια ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους, με παρέμβασή τη στην Επιτροπή Εξωτερικών του **Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως σκιώδης εισηγήτρια της έκθεσης για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, υποστήριξε ότι η εκεί Ελληνική Εθνική Μειονότητα βρίσκεται υπό διωγμό και ότι γίνονται διάφορες διοικητικές αλλαγές και μετακινήσεις πληθυσμών, όπως Κοσσοβάρων και άλλων μουσουλμάνων, προκειμένου να αλλάξει η δημογραφική ταυτότητα περιοχών, σε βάρος των Ελλήνων της Αλβανίας.....* *Η Ελένη Θεοχάρους θεωρεί σημαντικό τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελληνικής ... περισσότερα »

«Για το ΝΑΤΟ το Κοσσυφοπέδιο είναι μια περιοχή, όχι κράτος»

«Παρά το γεγονός ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σταθμεύει στο Κοσσυφοπέδιο από το 1999, τα έγγραφα της αναφέρουν ότι βρίσκονται για την ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η καθημερινή εφημερίδα της Πρίστινα ‘Express’. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι για το ΝΑΤΟ ισχύει μόνο η απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επειδή πολλές χώρες εξακολουθούν να

Η επανάληψη μήτηρ μαθήσεως και ξεστραβώματος

"Αφορολόγητοι οι Εβραίοι (από το '78) στην ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Ελλαδα?? Δεν το'δε κανείς τόσα χρόνια?? Γι'αυτόν τον ρατσισμό γιατί δεν μιλάει κανείς??" Αυτό το ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ το ξέρατε; ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΜΕΧΡΙ και το ΦΕΚ. Δείτε το ΦΕΚ εδώ! – Με νόμο του κράτους απαλλάσσονται της καταβολής κάθε φόρου στο ελληνικό δημόσιο όλοι οι Εβραϊκής καταγωγής Έλληνες υπήκοοι και όλες οι Εβραϊκών συμφερόντων γνωστές τεράστιες βιομηχανίες που λειτουργούν στην Ελλάδα και δεν πληρώνουν κανέναν φόρο!!! Με βάση το υπ’ αριθμόν 182 Προεδρικό Διάταγμα (22-3-1978), βάσει του οποίου το Κεντρικό... περισσότερα »

«Ο ελληνικός στρατός έχει περίπου 12 χιλιάδες νεοσύλλεκτους Αλβανούς»...

Στις τάξεις του ελληνικού στρατού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Αλβανών. Στον ελληνικό στρατό υπηρετούν περίπου 12 χιλιάδες νεοσύλλεκτοι Αλβανοί. Στο σύνολο των 86 χιλιάδων στρατιωτών της Ελλάδας, οι 12 χιλιάδες είναι κληρωτοί αλβανικής εθνικότητας. Τα δεδομένα αυτά δημοσιεύει ο Αλβανός δημοσιογράφος στην Αθήνα , Ρόμπερτ Γκόρο στην εκπομπή «Οπίνιον» της τηλεόρασης των Τιράνων TV Klan.

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ BREXIT ΝΑ ΦΕΡΕΙ… ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΡΡΑΞΗ ?

Είναι τουλάχιστο «περίεργο» που ενώ πριν από ένα μηνά θεωρείτο σχεδόν σίγουρο πως οι Άγγλοι θα ψηφήσουν υπέρ της παραμονής της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαφνικά τα δεδόμενα ανατραπήκαν και μάλιστα με την συνδρομή της βρετανικής ελίτ, που στράφηκε σε εντυπωσιακό βαθμό υπέρ του Brexit. Κραυγαλέα περίπτωση ο μεγιστάνας των Media, Μέρντοχ, ο οποίος μέσω της μεγαλύτερης κυκλοφορίας βρετανική εφημερίδα, την Sun, τάχτηκε αναφανδών υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ένωση. Ακόμα και η βασίλισσα Ελισάβετ, όπως αναφέρεται, έχει δώσει.... Διαβάστε περισσότερα »


«ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ 6.000 ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. υπέγραψαν αβίαστα 5,6 δισεκατομμύρια για να διατηρήσουν τις «χρυσές καρέκλες» τους – Ποιοι έβαλαν την υπογραφή τους στη σφαγή μισθών και συντάξεων αλλά και σε νέους φόρους και κατασχέσεις; Χωρίς καμία αίσθηση κοινωνικής ευαισθησίας 153 κυβερνητικοί βουλευτές, για άλλη μια φορά ψήφισαν τα πάντα για να διατηρήσουν για λίγο ακόμα διάστημα τις καρέκλες τους και την παχυλή βουλευτική αποζημίωση των 6.000 ευρώ! Κατά ψήφισαν 143 βουλευτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τέσσερις βουλευτές ήταν απόντες. Μετά και την ψηφοφορία της Κυριακής, τίποτα πλέον δεν τους στ... περισσότερα »

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

Γιατί η ευρωπαϊκή ένωση δεν προστατεύει την ΚΥΠΡΟ; Τα σύνορα της ΚΥΠΡΟΥ δεν είναι και σύνορα της ευρωπαϊκής ένωσης; Πότε είμαστε χώρες μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης; Τι Ευρώπη θέλουν και τι εννοούν ευρωπαϊκή ένωση; Άντε να χαθείτε τσόγλανοι ,τοκογλύφοι έχετε βρει αχμάκια πολιτικούς και επιβάλλεται ότι θέλετε για το συμφέρον σας και εις βάρος του ελληνικού και κυπριακού λάου . Να σηκωθούμε να φύγουμε και εμείς και οι κύπριοι έτσι κι αλλιώς για μαλάκες μας θέλουν. Αν δεν έχει τον κώλο η ευρωπαϊκή ένωση να προστατεύει τα κράτη μέλη της τότε να πάει στο διάολο.

«ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΕΡΙΑ Η ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ»

*Tου Δημήτρη Παφίλα«Τις επόμενες 6 εβδομάδες θα αλλάξει χέρια η μισή Ελλάδα» υπογραμμίζει διαχειριστής fund ο οποίος εκτιμά ότι η βουτιά των τιμών των μετοχών του Ελληνικού χρηματιστηρίου ενεργοποιεί κυρίως ξένα Αμερικανικά Funds που εκμεταλλεύονται την καθοδική πορεία και αποκτούν ποσοστά σε σημαντικές εταιρείες.Ένα πρώτο δείγμα των προθέσεων των ξένων ήταν η απόκτηση του 10% της Τράπεζας Πειραιώς από το Capital Μanagement – fund που συμμετέχει και στην Eurobank. Το δεύτερο «κτύπημα» ήλθε την περασμένη Τρίτη όταν μετά την συνεδρίαση της βουτιάς του 5,71%, το Wellington Capital M...περισσότερα »

«ΘΥΕΛΛΑ» ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» ΤΟΥ ΜΑΡΔΑ: ΣΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ...

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόταση-βόμβα του υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα, βάσει της οποίας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ μελετά σχέδιο για τον έλεγχο του οικονομικού προφίλ των προσφύγων και μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας, ώστε να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης για να παραμείνουν στην Ελλάδα, εφόσον επενδύσουν ποσά από 250.000 ευρώ και άνω. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ο Δ. Μάρδας ούτε λίγο ούτε πολύ άρχισε να μιλά για δήθεν «εναλλακτικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης» και είπε χαρακτηριστικά: «Θα εξετάσουμε το οικονομικό πρ... περισσότερα »


ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:Τι θα συμβεί εάν η Αττική κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης!

Με αυτούς που μπλέξαμε όλα πρέπει να τα γνωρίζουμε! *O υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής, Γ. Μουζάλας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κηρυχθεί η Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του προσφυγικού κύματος που θα ενταθεί...* Αλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο 70 χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα τον επόμενο μήνα! *Τι σημαίνει όμως αυτό; Τι θα αλλάξει αν η πολιτεία λάβει αυτή την απόφαση;* Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 – Σκοπός πολιτικής προστασίας 1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπε... περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Η ΕΥΡΩΠΗ ''ΑΥΤΟΑΚΡΩΤΗΡΙΑΖΕΤΑΙ''

Η Ελλάδα βυθίζεται στο*προσφυγικό *χάος την ώρα που η Ευρώπη αυτοακρωτηριάζεται, γράφει ο διεθνής Τύπος σχολιάζοντας την χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας με χιλιάδες πρόσφυγες παγιδευμένους στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Η κόντρα στους κόλπους της Ε.Ε για το προσφυγικό, αποπροσανατολίζει τις Βρυξέλλες από την επίλυση των προβλημάτων της θέτοντας σε κίνδυνο τη συνθήκη Σένγκεν, επισημαίνουν γερμανικά δημοσιεύματα. Daily Mail: Κίνδυνος να καταρρεύσει το σύστημα To σύστημα των προσφύγων της Ε.Ε θα καταρρεύσει εάν δεν γίνει κάτι σε δέκα ημέρες, επισημαίνει η βρετανική εφ...περισσότερα »


"ΕΝΑΜΙΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΘΑ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ"! 

Ο πατήρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ..! ΒΙΝΤΕΟ...στοGreekvoices

*Εκατοντάδες λαθρομετανάστες εισβάλλουν καθημερινά στην χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Ο πατήρ Ιωάννης Γκλιόγκος φαίνεται να δικαιώνεται όταν τον περασμένο Οκτώβριο σε συνέντευξη που μας παραχώρησε δήλωνε ότι 1,5 εκατομμύρια οργανωμένοι μουσουλμάνοι βρίσκονται στο έδαφός μας και περιμένουν το σύνθημα για να αιματοκυλίσουν την Πατρίδα.* * Όταν περάσει το κύμα των εκατομμυρίων λαθρομεταναστών και τα...ευχαριστώ στην Ελλάδα που τους περιέθαλψε θα αρχίσει η επίθεση. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη κυρίως από το 4'.44'' και μετά. * *Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. * ΠΗΓΗ "... περισσότερα »  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ.. *Καθώς εντείνεται με ταχύτατους ρυθμούς το «κύμα» προσφύγων που δέχεται η Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες και ενώ η ελληνική κυβέρνηση εκπονεί  έκτακτο σχέδιο για τη διαχείριση του προσφυγικού ρεύματος, η αναπληρώτρια υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό τόνισε πως κάνοντας η ίδια βόλτα μόνη της χθες στο κέντρο της Αθήνας δεν είδε κανέναν μετανάστη στον δρόμο. Χαρακτηριστικά τόνισε πως «δεν υπάρχουν μετανάστες στο κέντρο. Απλά το πρωί λιάζονται».* Ερωτηθείσα, λίγο αργότερα, σε συνέντευξή της σε πρωινή τηλεοπτική εκπο...περισσότερα »

ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ:Οι Έλληνες έκαναν παύση πληρωμών...

Οι Έλληνες ξεκίνησαν την χρονιά με παύση πληρωμών και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι δεν πέρασαν 1,5 εκατ. αυτοκίνητα από έλεγχο ΚΤΕΟ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 δις εκατομμύρια λιγότερα στα ταμεία του Ελληνικού Κράτους. Παρόλο που οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες ξεπερνάει το 60% δεν μαζεύονται τα χρήματα που χρειάζονται. Επίσης παρουσιάζεται μεγάλη πτώση και στο χρηματιστήριο. Όλα αυτά αρχίζουν και κάνουν τους Έλληνες πολίτες να μην μπορούν να πληρώσουν πλέον και να αρχίσουν να μην δίνουν σημασία στα μέτρα που βάζει η κάθε κυβέρνηση. *Οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται ...περισσότερα »

ΕΣΚΑΣΕ ΤΩΡΑ:ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΡΥΦΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!

Στο Βήμα της Κυριακής μαζί με τις υπόλοιπες προσφορές υπήρχε και ένα βιβλίο με τις Σημαίες του Κόσμου.Ανάμεσα στις υπόλοιπες σημαίες φυσικά είχε και την Ελληνική... *Προς μεγάλη έκπληξη όμως στο σημείο που αναφέρεται στη θρησκεία της χώρας μας γράφει Ορθόδοξοι και Μωαμεθανοί!!!* Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν πιστό αναρωτιέμαι από πότε άλλαξε η επίσημη θρησκεία της χώρας μας;;; *Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας η επίσημη θρησκεία είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού (άρθρο 3 παράγραφος 1 όπου αναφέρονται οι σχέσεις Εκκλησίας Πολιτείας). * Έχει αλλάξ... περισσότερα »

Ο κατακλυσμός των ηλεκτρονικών καρτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα

*Ο κατακλυσμός των ηλεκτρονικών καρτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα* Χαράλαμπος Άνδραλης, Δικηγόρος Στους τέσσερις πρώτους μήνες της σημερινής κυβέρνησης, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρισθεί πολλά σημεία σχετικά με τις κατευθύνσεις της πολιτικής της. Είναι μνημονιακή ή αντιμνημονιακή, φιλολαϊκή η φιλοκεφαλαιακή, αριστερή ή νεοφιλελεύθερη, με ευρωπαϊκή ή ανατολική κατεύθυνση, με σεβασμό ή με αντιπάθεια στην ελληνορθόδοξη παράδοση; Ένα μόνο είναι σαφές σε αυτήν την κυβέρνηση. Ότι προσανατολίζεται σε μία αχρήματη κοινωνία[1], όπου οι συναλλαγές και οι ταυτοποιήσεις θα γίνονται αποκλειστικά με... περισσότερα »

Προσοχή! Σε επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητείται ήδη ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ 

*Λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσιεύουμε την παρακάτω καταγγελία. Αγαπητοί φίλοι, σας αποστέλλω την παρακάτω φωτο από ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου μπήκα για να καταχωρήσω στοιχεία της μητέρας μου και διαπίστωσα με αγανάκτηση ότι έχουν ήδη συμπεριλάβει ως πεδίο τον «Αριθμό Κάρτας Πολίτη». *Όσο και να αντιδρούμε αυτοί τον «χαβά» ... περισσότερα »

Η ΑΧΡΗΜΑΤH ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Προσχηματική ἡ φοροδιαφυγή; Δηλαδή ἀλλοῦ πάει τό πράμα;

[image: Proximatikotita]*Η ΑΧΡΗΜΑΤH ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: Προσχηματική ἡ φοροδιαφυγή; Δηλαδή ἀλλοῦ πάει τό πράμα;* *Πρόσχημα σημαίνει δικαιολογία, πρόφαση, γιά νά κάνω κάτι χειρότερο ἀπό αὐτό πού φαίνεται.* *Ἄς ἀναλύσουμε ὅμως γιά τούς δυσκολόπιστους μέ ἀξιόπιστα ἐπιχειρήματα-παραδείγματα τί σημαίνει «Προσχηματικότητα τοῦ μέτρου».* *Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη, εἴτε μέ τήν Βαρουφάκια [1] εἴτε μέ τήν «Ἀχρήματη» μορφή της ἐπανῆλθε στό προσκήνιο ὡς ἄμεση προτεραιότητα τῆς κυβέρνησης καί συνδέθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ οἰκονομικά ὀφέλη, ἡ μέν πρώτη ἀπευθυνόμενη σέ μηδενικοῦ ἤ ἀπόλυτα χαμηλοῦ εἰσοδήμ... περισσότερα »

ΣΤΑ "ΜΟΥΛΩΧΤΑ" ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

 Κρυφή αύξηση στο ρεύμα] *Οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος πληρώνουν «πράσινες» αυξήσεις από την 1ηΙανουαρίου, οι οποίες επιβλήθηκαν εν κρυπτώ, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που δεν κοινοποιήθηκε ποτέ, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα του λογαριασμού μέσω του οποίου ο ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της αγοράς) αποπληρώνει... τους παραγωγούς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις μέσης τάσης με κατανάλωση κάτω από 13 GWh, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών θα επιβαρυνθούν στον λογαριασμό ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ), με αυξήσεις που κυ... περισσότερα »

οί απατεώνες τού Facebook μού ανακοίνωσαν πώς ο λογαριασμός μου έχει κλειδωθεί... ενοχλημένοι προφανώς από τήν δραστηριότητά μου, ή επειδή πήραν από άνωθεν εντολή διότι οί φασίστες πού μάς κυβερνάνε θέλουν υποταγμένους σκλάβους... πολύ καλά λοιπόν τό έχουμε εμπεδώσει ότι έχουμε χούντα καί ήμαστε υπό κατοχήν, ποτέ δέν είχαμε καμία αμφυβολία γι'αυτό... εμείς θά συνεχίσουμε τόν αγώνα γιά τήν ελευθερία...  


****************************************************************

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ! ΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡEΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΡΤΙΟ!

*Μας καταγγέλθηκε και ζητούμε απάντηση από τους αρμόδιους. Πάνε πολίτες να κλείσουν ραντεβού στο Πολυϊατρείο Παπάγου-Χολαργού για να γράψουν τα φάρμακά τους και τους λένε...περάστε τον Μάρτιο!!! * *Και αν ο άρρωστος επειγόντως φάρμακα θα πρέπει να...* Διαβάστε περισσότερα »

Αυτά είναι τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου

[image: Αυτά είναι τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου: Ο Οδηγός που εξέδωσε το Συμ]* Οδηγό με τα ανθρώπινα δικαιώματα των χρηστών στο Διαδίκτυο εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης με στόχο να διευκρινιστεί τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση που τα δικαιώματα τους αμφισβητούνται, καταστρατηγούνται ή παραβιάζονται.* *Το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές , τα δικαιώματά των χρηστών καθορίζονται στους όρους των εταιρειών του Διαδικτύου , τους οποίους σπάνια διαβάζει κανείς και ακόμη πιο σπάνια είναι πλήρως κατανοητοί.* *Το Συμβούλιο της Ευρώπης... περισσότερα »

Ζητούνται διευκρινήσεις…

Γραφει ο Ιάκωβος Ποθητος Στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που φέρνει προς ψήφιση σε λίγες μέρες η κυβέρνηση, υπάρχει εδάφιο που αναφέρει ότι θα τιμωρείται αυστηρά η άρνηση του Ολοκαυτώματος. Επειδή δεν φημίζομαι για την ευφυΐα μου, θα ήθελα από τον νομοθέτη να μου διευκρινίσει για ποιο ακριβώς ολοκαύτωμα δεν επιτρέπεται η άρνηση. Για όλα αυτά που έκαναν σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων Τούρκοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι ή μόνο για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Γερμανούς; Γιατί αν είναι η δεύτερη περίπτωση, πιστεύω πως η Ελληνική Βουλή δεν έχει έδρα στο… Ισραήλ! Επομένως αυτή η... περισσότερα »

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤA BLOG !! ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ!! ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ...!

*H ελευθερία έκφρασης που εξασφαλίζουν τα ιστολόγια στους κατόχους και τους επισκέπτες – χρήστες τους προστατεύεται συνταγματικά μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων. Καταρχήν, η ελευθερία εκφράσεως κατοχυρώνεται στο άρθρο 14 § 1 Σ και στο άρθρο 10 § 1 ΕΣΔΑ. Η διάταξη του άρθρου 14 § 1 Σ αναφέρεται στην προφορική, γραπτή και δια του τύπου έκφραση και διάδοση των στοχασμών, ωστόσο, γίνεται δεκτό ότι η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική. Ως εκ τούτου, στο προστατευτικό πεδίο της διάταξης αυτής εμπίπτει και η χρήση του Διαδικτύου, εν γένει.* *Αντίστοιχα, το άρθρο 10 § 1 ΕΣΔΑ με πιο γενική δ...περισσότερα »

Η Ελλάδα μετά το 1981 - η κατάλυση του Συστήματος Ιδεών, Αρχών και Αξιών

[image: Η Ελλάδα μετά το 1981 - η κατάλυση του Συστήματος Ιδεών, Αρχών και Αξιών]*Η Πατρίδα μας διέρχεται την μεγαλύτερη κρίση εις την σύγχρονη ιστορία της. Ο Λαός μας βιώνει την μέγιστη ανέχεια και ταπείνωση από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Ένας Λαός γαλουχημένος από ιδέες, αρχές και αξίες της μακραίωνης ιστορίας του, που κτίστηκαν επάνω στην αλήθεια και την ανθρωπιά, γεμάτος υπερηφάνεια και σεβασμό για τους αγώνες και τις θυσίες του για την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια. Μία ελληνική κοινωνία με παραδόσεις, με ήθη και έθιμα, με δική της νομοτέλεια, τον δικό της κόσμο α...περισσότερα »

Οι οικογένειες Ροκφέλερ και Ρότσιλθ έχουν χρηματοδοτήσει τους πρώτους 2 πόλεμους και το κάνουν ήδη τώρα και για τον τρίτο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣΤΕ…

*ΜΗΝ ΑΜΦΙΒΑΛΕΙΣ ΓΙΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΣΕ * *ΚΡΑΤΟΥΝ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ * *ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.* *ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ.... * *ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ... * *ΝΙΚΗΣΕ!* *Ο άνθρωπος από την φύση του είναι μια οντότητα που του αρέσει να ερευνά τα πάντα και μέσα από την έρευνα να εξελίσσεται διαρκώς και αενάως προς την τελειοποίηση του.* *Διακατέχεται από μια εσωτερική επιθυμία αναζήτησης, επί παντός επιστητού, που τον κρατά διαρκώς σε μία εγρήγορση, στο ταξίδι του προς την Ιθάκη.Το κυριότερο στοιχείο που πρέπει να έχουμε σαν άνθρωποι, ώστε να συλλέξουμε τις σωστές πληροφορίες από το «περιβάλλο... περισσότερα »

Διαδώστε: Αυτό είναι το προφίλ στο facebook κυκλώματος παιδόφιλων που δρα στην Ελλάδα Ούτε καί από αυτό οί φασίστες δέν ενοχλούνται.. τέτοιου είδους δραστηριότητα τούς ικανοποιεί... από τήν δική μου ενοχλήθηκαν καί θεώρησαν πώς πρέπει νά μου κλειδώσουν τόν λογαριασμό... ΑΙΣΧΟΣ.....   

*Τα προφίλ των παιδόφιλων στο Facebook που προσέγγισαν ανήλικη Ελλήνιδα, με το πρόσχημα ότι θα της προσέφεραν εργασία ως μοντέλο, εκ μέρους διάσημου μουσικού συγκροτήματος, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ..* *Η εξιχνίαση της υπόθεσης άρχισε ύστερα από σχετική καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλημάτος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι παιδόφιλοι, οι οποίοι όπως προέκυψε βρίσκονται στο Πακιστάν και τις Φιλιππίνες, αρχικά απέσπασαν από την 12χρονη προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία, μέσω facebook... περισσότερα »  ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ στο FACEBOOK ΩΘΟΥΝ τη ΝΕΟΛΑΙΑ στη ΜΑΣΟΝΙΑ και το ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ (ΦΩΤΟ) καί φυσικά οί φασίστες δέν ενοχλούνται από τέτοιου είδους δραστηριότητα... από τήν δική μου ενοχλήθηκαν καί θεώρησαν πώς πρέπει νά μου κλειδώσουν τόν λογαριασμό... ΑΙΣΧΟΣ...Με πρωτοφανή χυδαίο τρόπο σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα«Αμνός» που υβρίζει την εκκλησία, τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου, «χτυπάει» τη πίστη των Κεφαλλονιτών με ένα δημοσίευμα – υποτίθεται – της εφημερίδας «Ελεύθερης Ώρας» (από το ρεπορτάζ τέτοιο πρωτοσέλιδο δεν υπάρχει) και κατασυκοφαντεί με χυδαίο και άσεμνο τρόπο τον Άγιο Γεράσιμο.* *Άμεσα πρέπει να κινηθεί η Μητρόπολη Κεφαλληνίας στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για προσβολή στα Θεία και στο θρησκευτικό συναίσθημα των Κεφαλλήνων.* *Άμεσα πρέπει να κινηθεί ο Εισαγγελέας Κεφαλληνίας για τη χυδαία σελί... περισσότερα »


ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΤΙ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΑΛ.ΤΣΙΠΡΑΣ. 8/2/2015

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΤΙ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΑΛ.ΤΣΙΠΡΑΣ. 8/2/2015
ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LIVE ON LINE !!

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LIVE ON LINE !! 
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ... ΔΕΣ ΤΑ ΟΛΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ 
ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ 
ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ. ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ

ακολουθήστε με... καί πιάστε δουλειά

ΠΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΡΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣστοΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ..
*Ξεπεράστε τώρα τήν κρίση... αντιδράστε στήν ανεργία καί ελάτε στό δικτυακό μάρκετινγκ νά κτίσουμε μαζί βήμα-βήμα μία πραγματικά επαγγελματική καριέρα * *μίας πρωτοποριακής επιτυχημένης πρότασης...**Στήν αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις * *καί επιχειρηματίες οί οποίοι θέλουν νά ξεπεράσουν τήν κρίση καί νά επιζήσουν... * *Γιά νά τό πετύχουν αυτό έχουν **ανάγκη τό δικτυακό Μάρκετινγκ... * *Έχεις ίντερνετ ; είσαι στό δίκτυο λοιπόν, καί πρέπει νά τό εκμεταλλευθείς τώρα...* *Τηλεφωνήστε μου στό 697.6892-975 καί πάψτε νά γκρινιάζετε γιά τήν ανεργία.... * *ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ... περισσότερα »